Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета
 
 

 

 
 

 
Последние статьи
05.09.2015 : Инфракрасная сауна: польза, вред и эффект
28.04.2015 : Как выбрать котел для отопления?!
05.03.2013 : Переможниця «Кращого студента» цінує гумор, інтелект та моральність
28.02.2013 : Подільський парубок або враження від прес-конференції губернатора
18.02.2013 : Журналістика очима людей

Все статьи >>

 
Наша кнопка

код кнопки:
 
 

«Молодь за здоровий спосіб життя. Скажи «Ні» наркотикам»

16.05.2014 12:05 Текст:  Т+   T-  

За запрошенням працівників ХОУНБ імені Островського, студенти Міжрегіональної Академії управління персоналом разом з учнівською молоддю міста зустрілись з головним соціальним працівником асоціації «Вікторія» Сергієм Гладищуком. Наші студенти першого курсу Хмельницького інституту МАУП та Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП взяли активну участь в обговоренні теми:«Молодь за здоровий спосіб життя. Скажи «Ні» наркотикам».

У читальному залі ХОУНБ ім.Островського в рамках декади популяризації літератури про здоровий спосіб життя відбулася відверта розмова головного соціального працівника асоціації “Вікторія” Сергія Гладищука з учнівською та студентською молоддю на тему «Молодь за здоровий спосіб життя. Скажи «Ні» наркотикам» під час якої висвітлювалися питання небезпеки вживання наркотичних засобів та проводилася популяризація здорового способу життя. Процес гуманізації сучасного суспільства потребує виявлення можливих умов, шляхів, механізмів соціально-виховної роботи з молоддю. Нове покоління незалежної України виросло в умовах становлення ринкової економіки. Воно суттєво відрізняється від попередніх і має свої цінності та пріоритети, з якими потрібно рахуватися. Роботу по формуванню здорового способу життя слід розвивати і вдосконалювати відповідно до вимог, що ставить перед нами сьогодення.

А для цього доцільно вивчати, переосмислювати і перебудовувати різні ділянки культурно-освітньої роботи, впроваджувати вітчизняні новаторські ідеї, світовий досвід. На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у учнівської та студентської молоді моральних цінностей, що виробила цивілізація протягом тисячоліть свого існування. Молодь вкрай неграмотна в питанні здорового способу життя. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, токсикоманія – часто це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат.

Особливо велике розповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність окремої особи. На даний час ця проблема стала, дійсно-таки, глобальною. За статистичними даними, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія у великих масштабах, в окремих країнах, пов’язане з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Що стосується нашої країни, то ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язане з низьким рівнем культури суспільства. З даною проблемою має боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повинна усвідомлювати для себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми.

Проблема наркотизації сучасної молоді настільки гостра, що вживання неповнолітніми, юнаками і дівчатами наркотичних речовин стає небезпечним соціальним явищем. Що таке наркоманія? Це небезпечна хвороба, яка стрімкими темпами поширюється планетою і щороку вражає все більше і більше людей. Враховуючи той факт, що наркоманів з року в рік стає все більше і більше, дорослі не повинні покладатися на силу волі підлітка і вважати, що навколо все нормально. Підліток, який потрапив під наркотичну залежність, потребує медичного лікування та психологічної підтримки. Через нестійку підліткову психіку, гормональний збій в організмі та нестачу інформації і життєвих навиків неповнолітні можуть стати на шлях своєї загибелі, тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб навчити їх та протягнути їм руку допомоги. Здоров'я дітей – основа розвитку держави. Тому саме медичні аспекти збереження здоров'я мають істотно більше значення в дитинстві, ніж у подальших вікових групах. А негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу . Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави. Тому в даний час заклик: "Щоб вижити, Світ повинен встановити здоровий спосіб життя!" – став напрочуд актуальним. Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході збереження здоров'я, тобто враховували всі його аспекти. Важливо також, щоб вони опиралися на активізацію участі в даному процесі молоді та дітей. Мова йде про те, щоб не дорослі ініціювали таку роботу, а самі діти та молодь. Саме від їхньої активності й буде залежати успішність поширення формули: "здоровим бути модно, стильно і красиво". Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров'я, здоров'я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров'я, виконання практичних дій здорового способу життя. За запрошенням працівників ХОУНБ імені Островського, студенти Міжрегіональної Академії управління персоналом разом з учнівською молоддю міста зустрілись з головним соціальним працівником асоціації «Вікторія» Сергієм Гладищуком. Наші студенти першого курсу Хмельницького інституту МАУП та Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП взяли активну участь в обговоренні теми:«Молодь за здоровий спосіб життя. Скажи «Ні» наркотикам».

Під час проведення правового лекторію та в рамках роботи клубу правових знань «Держава. Право. Громадянин», виникла жвава дискусія, щодо існуючої проблеми в суспільстві. Молодь Хмельниччини висловлювала негативне ставлення до вживання наркотиків. Учні й студенти МАУП бажають вести здоровий спосіб життя, відверто засуджуючи таку негативну звичку. Таким чином, виявляючи своє розуміння необхідності активної громадської позиції та відповідальності і перед самими собою, і перед державою, адже здорові люди – це здорова держава і здорова нація. Враховуючи вищевикладене, стало зрозумілим, що є нагальна потреба у створенні комплексної моделі, спрямованої на поліпшення здоров’я дітей та молоді України, і що така модель має бути побудована на засадах і принципах теорії і практики формування здорового способу життя, визнаних світовою спільнотою.

Як свідчить світовий досвід, головним чинником, котрий найбільше зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя, який ведуть діти і молодь. І перспектива поліпшення громадського здоров’я найбільше пов’язана з системною діяльністю щодо формування здорового способу життя населення. Формування здорового способу життя є набагато ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення витрат на лікування наслідків нездорового способу життя, яке не забезпечує бажаного результату. Як результат активної дискусії студентів МАУП та учнів шкіл міста у роботі клубу правових знань «Держава.

Право. Громадянин» було окреслено основні напрямки роботи по пропаганді здорового способу життя: - формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя культури здоров'я; - знайомство молоді з основами здорового стиля життя , формування свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами; - формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя, формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації молоді. Навчання здоровому образу життя повинно бути системним й сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей молоді. Воно не зводиться до періодичного спрямування на освідомлення здорового способу життя як колективної цінності. Головною метою є формування свідомого ставлення до особистого здоров'я, навколишнього середовища і здоров'я інших людей. На даному етапі важливим досягненням є заохочення певної категорії молоді до участі в програмах щодо дотримання здорового способу життя. До роботи з волонтерами залучаються провідні спеціалісти: лікарі, педагоги, представники державних і недержавних організацій, які займаються профілактичною роботою. Українська молодь ХХІ століття соціалізувалася в умовах незалежної демократичної держави – вона більш незалежна, самостійна, безкомпромісна. Їй притаманна здатність до самостійного вирішення своїх проблем. В той же час суспільство, як і багато років тому, намагається опікувати молодь та нав'язувати свої шляхи вирішення проблем молодіжного середовища. Практика фізичної культури та спорту є ефективним засобом формування здорової молодої особистості. Дозвілля є одним з важливих чинників для молоді, її відпочинку, самореалізації, оздоровлення, розширення світогляду. Такий підхід дасть можливість сформувати стратегічну ціль української молоді, спрямовану на формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і майбутнього держави. Це зробить процес залучення молоді до розробки і реалізації державної молодіжної політики ефектним і змінить сучасну роль молоді – брати участь у вирішенні власних соціально-побутових проблем, на необхідну участь у розв’язанні стратегічних проблем розвитку суспільства. Слід визнати, що існує істотний розрив між актуальними завданнями, з одного боку, й наявним інструментарієм ведення такої політики – з іншого. Зазначений розрив збільшується внаслідок інерційного мислення регіональних суб'єктів молодіжної політики, а також через відсутність реальної координації між їх діями й ініціативами центральних органів виконавчої влади. Необхідно розпочати розглядати молодь як активну суспільну силу і стратегічний ресурс розвитку України.

Це в сучасних умовах вимагає виділення молодіжної політики як один з основних загальнонаціональних пріоритетів. В цілому, сучасна ситуація в державі та суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування цілісної стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих не тільки на збереження рівня життя населення, але й на суттєве підвищення соціальних стандартів.

Це системна робота, вона вимагає від нас особливих зусиль. Вважаємо, що пріоритетним завданням на сьогодні є вирішення таких питань: - застосування нових форм роботи з молоддю із використанням ресурсів мережі Inernet, засобів масової інформації (проведення телевізійних форумів, веб-форумів, онлайн конференцій та інш.) з метою масового охоплення цільової аудиторії, утворення можливостей прямого спілкування з експертами, висловлення громадської думки, тощо; - залучення учнівської та студентської молоді до участі в культурно-мистецьких дозвільних заходах, спрямованих на формування у свідомості молоді притаманних українському народові моральних цінностей, розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей. Виконання вищезазначеного, подальше підвищення ефективності молодіжної політики у сфері формування здорового способу життя молоді, мають забезпечити реальне поліпшення її здоров’я і самопочуття, що, у свою чергу, сприятиме ширшому залученню молодих громадян області до процесів розбудови держави. Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу життя направлена на вирішення важливої задачі, основна мета якої – збереження майбутнього нації!

Опубликовано : 16.05.2014 12:05   на главную
Также в рубрике:
А что думаешь ты? Комментируй

Ваше имя :
Заголовок :
 Обновить изображение
Потверждающий код :

 
 

 

 
 
© 2008-2018 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів