Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Що потрібно знати про вибори?

19.05.2014 12:26 Текст:  Т+   T-  

 З кожним днем все ближчою є дата виборів Президента України. Нагадую, що 

 
постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року №757-VII позачергові 
 
вибори Президента України призначено на 25 травня 2014 року. Задляреалізації 
 
громадянами України конституційних виборчих правнеобхідно знати наступне.

 Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким 

 
на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
 
Кожний громадянин має лише один голос і може його використати тільки на 
 
одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.
 
Разом з цим, участь у виборах є добровільною, а тому ніхто не може бути 
 
примушений до участі чи неучасті у виборах.
 
Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її 
 
вільного виявлення при голосуванні. 
 
Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що 
 
перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, 
 
забороняєтьсяі переслідується законом.
 
Список виборців та внесення до нього змін
 
Дільнична виборча комісія не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів 
 
надсилає кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його 
 
до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної 
 
виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце 
 
голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну 
 
нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана 
 
можливість проголосувати за місцем перебування.При цьому, виборець може бути 
 
включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
 
Разом з цим, кожний громадяни має право ознайомитися із попереднім списком 
 
виборців у приміщенні звичайноївиборчоїдільниці таперевірити правильність 
 
внесених до нього відомостей. 
 
У разі виявлення неправильностей, у тому числі невключення, неправильного 
 
включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо 
 
наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно 
 
пересуватися,законодавством передбачено можливість внесення змін до списку 
 
виборців, зокрема шляхом:
 
1) звернення із заявою до відповідної дільничної виборчої комісії;
 
2) зверненняіз заявою безпосередньо до органу ведення Державного реєстру 
 
виборців.
 
До заяви, яка подається до дільничної виборчої комісії чи органу ведення 
 
Державного реєстру виборців, необхідно долучити документи (копії документів), які 
 
підтверджують зазначені в ній відомості. 
 
Заява, розглядається виборчою комісією протягом одного дня, якаприймає 
 
рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців, 
 
який і вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців 
 
і невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію.
 
Заява щодо випавлення неточностей у списку виборців може бути подана не 
 
пізніш як за п’ять днівдо дня виборів. Заява, подана після зазначеного строку, не 
 
розглядається;
 
3) подачіадміністративногопозовупро уточнення списку виборцівдо суду за 
 
 
 
 
 
місцезнаходженням виборчої дільниці. Рішення суду про внесення змін до списку 
 
виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосуванняподається виборцем до 
 
відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної 
 
дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше 
 
цього строку - до дільничної виборчої комісії. 
 
Внесення змін до уточненого списку виборців здійснюється головою, 
 
заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії на підставі рішення 
 
суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення 
 
кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
 
Звертаю увагу, що зміни до уточненого списку виборців у день голосування не 
 
вносяться.
 
Разом з цим, голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії 
 
в день голосування можуть виправлятинеточності та технічні описки в уточненому 
 
списку виборців – зокрема такі як: неправильне написання прізвища, власного імені, 
 
по батькові,дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі 
 
якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців 
 
включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. 
 
Тимчасова змінамісця голосування
 
Часто буває, що у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон, чи іншими 
 
подіями виборець у день виборів не може перебувати за зареєстрованим місцем 
 
проживання. Тому, задля реалізації свого виборчого права чинним законодавством 
 
виборцям надано право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої 
 
адреси.
 
Зміна місця голосування – тимчасовий захід, який забезпечує голосування 
 
виборця не за його виборчою адресою (зареєстрованим місцем проживання), а за 
 
місцем його перебування у день виборів. З цією метою, виборцюнеобхідно 
 
звернутисяоргану ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або 
 
за місцем, де виборець планує проголосувати, із заявою та документами,які 
 
підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без 
 
зміни виборчої адреси.Такими документами можуть бути:наказ про відрядження, 
 
довідка з місця роботи, студентський квиток, авіаквитки, тобто такі, які 
 
підтверджують певну причину, через яку виборецьне зможе проголосувати за своєю 
 
виборчою адресою.Для виборців з кримською реєстрацією місця проживання 
 
достатньо буде паспорта громадянина України
 
При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та 
 
підтверджує громадянство України.
 
Що стосується осіб з виборчою адресою за кордоном, або осіб, які у день 
 
виборів будуть за кордоном і хочуть там проголосувати, то їм можна звернутися із 
 
документами до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
Законом також встановлено пересічний термін подання документів для зміни 
 
місцяголосування, а саме не пізнішеяк за п’ять днів до дня голосування, тобто не 
 
пізніше 19 травня.
 
Виборці, у разі задоволення їх заяви, отримують посвідчення, що підтверджує 
 
тимчасову зміну місця голосування виборця, з яким вони приходять на виборчу 
 
дільницю у день голосування і голосують.
 
Порядок голосування
 
Голосування проводиться у день виборівнадільничих виборчих дільницях з 8 
 
 
 
 
 
до 20 години. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають 
 
право проголосувати.
 
Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, 
 
розташованих за межами місць дислокації військових частин. Для забезпечення 
 
вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка 
 
для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
Щоб прийняти учась у виборах потрібно бути включеним у список виборців на 
 
відповідній виборчій дільниці та мати у наявності документ, який підтверджує 
 
громадянство України, зокрема:паспорт громадянина України; паспорт громадянина 
 
України для виїзду за кордон;тимчасове посвідчення громадянина України;
 
військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).
 
На виборчій дільницівиборець розписується за отримання виборчого бюлетеня 
 
у списку виборців та на контрольному талоні виборчого бюлетеня, після цього 
 
отримує виборчий бюлетень, з уже відірваним контрольнимталоном.
 
Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабінідля таємного 
 
голосування, контроль за волевиявленням виборців(присутність інших осіб, 
 
здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб) забороняється.У виборчому 
 
бюлетені виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його 
 
волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за 
 
якого він голосує, при цьому виборець може голосувати лише за одного кандидата. 
 
Після чого виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, 
 
забезпечуючи при цьому таємницю голосування.
 
Якщо виборецьпри заповнені бюлетеня допустив помилку, він має право 
 
звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії з проханням видати йому 
 
інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень 
 
тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців 
 
напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно 
 
погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений 
 
виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний. 
 
При цьому, повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого 
 
не допускається.
 
Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб, а 
 
також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.Разом з 
 
цим, виборецьз особливими потребами, який не може самостійно заповнити 
 
виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, з відома голови або іншого 
 
члена дільничної виборчої комісії може скористатися допомогою іншого виборця, 
 
крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених 
 
осіб, офіційних спостерігачів, щоне вважається голосуванням замість цього виборця.
 
Голосуванняза місцем перебування виборця
 
Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, 
 
у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, 
 
дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього 
 
виборця.Для цього виготовляєтьсявитяг із списку виборців (який також надається 
 
для загального ознайомлення), а у списку виборців на виборчій дільниці у графі 
 
"підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за 
 
місцем перебування". Для включення до вказаного списку громадян, які є тимчасово 
 
нездатними самостійно пересуватися, необхідно подати (поштою або через інших 
 
 
 
 
 
 
осіб) до дільничної виборчої комісії власноручно написану заяву з проханням 
 
забезпечити голосування за місцем перебування із зазначенням місця перебування 
 
виборця, до якої долучитидовідку медичної установи.
 
Така заява повинна бути подана не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед 
 
днем виборів.
 
Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три 
 
члени дільничної виборчої комісії, яким надається витяг із списку виборців та 
 
опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку. Під час проведення 
 
голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на 
 
пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
 
Членидільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за 
 
умови надання виборцем одного з документів, видає виборцю бюлетень для 
 
голосування. Виборець розписується у контрольному талоні бюлетеня та у витягу із 
 
списку виборців, особисто, в режимі таємного голосування, без присутності будь-
 
кого, у тому числі кандидата на пост Президента України, офіційних спостерігачів, 
 
членів виборчої комісії, заповнює виборчий бюлетень та опускає його до виборчої 
 
скриньки.
 
Недійсність виборчих бюлетенів
 
Щоб право голосу було реалізоване та врахованепід час підрахунку голосів 
 
необхідно знати, що недійсними вважаються виборчі бюлетені:
 
-на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;
 
-якщо на виборчому бюлетені номери територіального округу або виборчої 
 
дільниці не відповідають номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на 
 
якій проводиться підрахунок голосів;
 
-якщо не відірвано контрольні талони;
 
-якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку проти прізвищ 
 
кандидатів, не не поставлено жодної позначки, або з інших причин неможливо 
 
встановити зміст волевиявлення виборця.
 
Розгляд скарг на порушення виборчого законодавства 
 
Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, 
 
можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів, 
 
дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, партій тощо.
 
Відповідно до вимог ст. 93 ЗаконуУкраїни «Про вибори Президента України»
 
скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні 
 
відповідної виборчої комісії або судом.
 
Органи прокуратури не уповноважені здійснюватинагляд, представництво 
 
інтересів громадян або держави з питань додержання виборчого законодавства, 
 
зокрема виборчими комісіями,і розглядають лише скарги, які надійшли від виборчої 
 
комісії після їх попереднього розгляду на її засіданні, в разі виявлення ознак злочину 
 
чи іншого правопорушення. 
 
 
 
 
 
Старший прокурор Хмельницької 
 
прокуратури з нагляду за додержанням 
 
законів у транспортній сферіН.Мартинюк 
 
Опубликовано : 19.05.2014 12:26   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів