Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Значимість поділу  кредиторів на конкурсних та поточних під час  затвердження реєстру вимог кредиторів у 

29.05.2014 15:41 Текст:  Т+   T-  

 Оцінюючи значення наслідків завершення процедури банкрутства у ракурсі наданих 

 
Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
 
банкрутом” (надалі Закон) визначальних повноважень комітету кредиторів,як 
 
представницького органу конкурсних кредиторів і який формується із кредиторів внесених до 
 
реєстру, 

 суттєвого значення набуває процес внесення до реєстру таких кредиторів, які 

 
звернулися із вимогами до боржника, як фундаментальної основи, здебільш досить тривалого 
 
подальшого провадження у справі про банкрутство та справедливого і своєчасного його 
 
завершення.
 
Адже у разі, якщо кожному кредитору, який має грошові чи майнові у грошовому 
 
виразі претензії до боржника, надати “своє місце”, передбачені Законом процесуальні права 
 
та обов”язки, які є різними і залежать від способу забезпечення виконання зобов”язання, 
 
строку настання виконання боржником забов”язання і т.д., ні у кого із таких кредиторів не 
 
буде виникати заперечень щодо можливої несправедливості задоволення його вимог при 
 
умові дотримання діючих норм Закону під час проведення розрахунків арбітражним 
 
керуючим (керуючим санацією, ліквідатором) у процедурі банкрутства.
 
У відповідності до внесених до ст. 1 Закону змін та доповнень Законом № 3088-Ш від 
 
07.03.2002 р., в редакції Закону від 22.12.2011р., який набув чинності з 19.01.2013р., 
 
законодавець розділив раніше існуюче визначення єдиного кредитора на три його різновиди 
 
в залежності від способу забезпечення виконання зобов”язання боржником, строку 
 
настання виконання зобов”язання, а також різних правових підстав виникнення таких 
 
зобов”язань. Це зокрема, конкурсні, поточні та забезпечені кредитори, вимоги яких 
 
забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).
 
Конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до 
 
порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою 
 
майна боржника. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до 
 
боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до 
 
порушення провадження у справі про банкрутство. При цьому поточні кредитори - 
 
кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про 
 
банкрутство.
 
Статтею 17 Закону передбачено порядок розгляду позовних вимог конкурсних 
 
кредиторів до боржника. За цим порядком до офіційного оприлюднення оголошення про 
 
порушення справи про банкрутство суди мають приймати та розглядати заяви конкурсних 
 
кредиторів на загальних підставах, а у разі офіційного оприлюднення оголошення про 
 
порушення справи про банкрутство настають наслідки, передбачені частинами другою - 
 
п'ятою цієї статті Закону, а саме про офіційне оприлюднення оголошення про порушення 
 
справи про банкрутство розпорядник майна повідомляє суд, який розглядає позовні вимоги 
 
конкурсних кредиторів до боржника. Цей суд (суди) після офіційного оприлюднення 
 
відповідного оголошення має зупинити позовне провадження та роз’яснити позивачу зміст 
 
частини четвертої статті 23 цього Закону, зазначивши про це в ухвалі або в протоколі 
 
судового засідання.
 
Якщо позивач не звернувся у тридцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення 
 
оголошення про порушення справи про банкрутство з заявою про визнання його грошових 
 
вимог до боржника у справі про банкрутство, суд, який розглядає позовну заяву, після 
 
закінчення тридцятиденного строку з моменту офіційного оприлюднення поновлює позовне 
 
провадження та відмовляє у задоволенні позову на підставі частини четвертої статті 23 цього 
 
Закону.
 
У разі звернення позивача із заявою про визнання його грошових вимог до боржника 
 
у справі про банкрутство після винесення ухвали господарського суду за результатами 
 
розгляду цих вимог позовне провадження підлягає припиненню на підставі пункту 2 
 
частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України.
 
Якщо у порушенні провадження у справі про банкрутство відмовлено або 
 
провадження у справі про банкрутство припинено, позовне провадження підлягає 
 
поновленню і позов розглядається по суті.
 
Положення частин першої – четвертої цієї статті не застосовуються до позовів за 
 
вимогами кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог 
 
кредиторів.
 
Стаття 23 Закону встановлює порядок виявлення кредиторів. Відлік строку на 
 
заявлення грошових вимог кредиторів починається з дня офіційного оприлюднення 
 
оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тобто першим днем 
 
перебігу цього строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення такого 
 
оголошення. При цьому всі грошові вимоги кредиторів до боржника повинні бути виражені в 
 
національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника виражені в іноземній валюті, то 
 
склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, 
 
встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з 
 
грошовими вимогами до боржника, а згідно ч. 1 ст. 23 Закону, конкурсні кредитори за 
 
вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом 
 
тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про 
 
порушення провадження у справі про банкрутство зобов”язані подати до господарського 
 
суду письмові заяви з вимогами до боржника, оскільки зазначений строк є граничним і 
 
поновленню не підлягає. Тому усі кредитори, які подали заяви із такими вимогами у місячний 
 
термін, незалежно від настання строку виконання зобов”язання, повинні бути внесені до 
 
реєстру вимог таких кредиторів із подальшим набуттям усіх прав конкурсного кредитора в 
 
т.ч. права голосу на перших зборах кредиторів та на засіданні комітету кредиторів. 
 
Належить зауважити, що існування такої правової позиції підтримано Вищим 
 
господарським судом України і реалізовано у прийнятих декількох постановах із посиланням 
 
виключно на право кредитора, а не обов”язок, звертатися із заявою про грошові вимоги до 
 
боржника.
 
 
 
 
 
Суддя 
 
господарського суду 
 
Хмельницької області 
 
Вибодовський О.Д
Опубликовано : 29.05.2014 15:41   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів