Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Між Шепетівкою та Полонним скасовано пільговий проїзд у автобусах

27.04.2018 10:53 Текст:  Т+   T-  

 Пе­ре­ве­зен­ня піль­го­вих ка­те­го­рій на­се­лен­ня за мар­шру­том Ше­пе­тів­ка–По­лон­не здій­сню­ва­ло­ся на під­ста­ві до­го­во­ру з Хмель­ницькою ОДА, який за­кін­чився ще вто­рік у груд­ні.

 Піль­го­ви­ки скар­жать­ся, що їм від­мовля­ють у без­коштов­но­му про­їз­ді в рей­со­вих ав­то­бу­сах Ше­пе­тів­ка–По­лон­не.

«До­го­вір про пе­ре­ве­зен­ня за­кін­чився. Як ста­ло ві­до­мо, що Хмель­ницька ОДА не­за­ба­ром ого­ло­сить кон­курс, то­ді піль­го­вий про­їзд по­но­ви­мо. Ми не пе­ре­во­зи­мо без­коштов­но піль­го­ви­ків, бо за­кон­ні під­ста­ви на від­шко­ду­ван­ня кош­тів в уп­равлін­ні пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хис­ту від­сутні. До ре­чі, від­не­дав­на та­кий до­го­вір при­пи­нив дію по пе­ре­ве­зен­ням у се­ло Яб­лу­нів­ку» – роз­по­вів Рус­лан Сав­чук, го­ло­ва прав­ління ПрАт «Ше­пе­тівсь­ке АТП-16807.

Опубликовано : 27.04.2018 10:53   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів