Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
Главная Контакты Карта сайта
Моя газета

 

 
{big_banner}

Понад 275 мільйонів гривень виділили на ремонт автошляхів Хмельниччини

19.03.2019 07:55 Текст:  Т+   T-  

 Для Хмель­ницької об­ласті за бюд­жетною прог­ра­мою «Роз­ви­ток ме­ре­жі та ут­ри­ман­ня ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня дер­жавно­го зна­чен­ня» пе­ред­ба­че­но по­над 275 172 710 грн.

 Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба САД у Хмель­ницькій об­ласті. Ок­рім бу­дів­ниц­тва но­вих ав­тошля­хів, за ці кош­ти про­во­ди­ти­муть­ся ро­бо­ти з по­точ­но­го се­реднього ре­мон­ту на ав­то­до­ро­гах: Шепетівка–Чуднів–Бердичів на ділянці км 28 — км 32 (38 083 456 грн); Корець–Славута–Антоніни (окремими ділянками) (24 172 710 грн); Шепетівка–Старокостянтинів (окремими ділянками) (12 000 000 грн).

За­галь­ний об­сяг фі­нан­су­ван­ня ав­то­мо­біль­них до­ріг дер­жавно­го зна­чен­ня на 2019 рік, від­по­від­но до роз­по­ряд­жень Уря­ду, ста­но­вить 579 617 904 грн. На­га­да­ємо, вто­рік у Ше­пе­тівсь­ко­му районі здій­сни­ли ре­монт до­ріг у се­лі Го­ро­ди­щі.
Джерело: «День за днем»

Опубликовано : 19.03.2019 07:55   на главную
Также в рубрике:
© 2008-2021 www.moyagazeta.com
При перепечатке материалов
активная ссылка на сайт объязательна.

Кількість відвідувачів