https://moyagazeta.com/

СКАСУВАННЯ ЕКОЛОГIЧНОГО ПОДАТКУ ЗА УТИЛIЗАЦIЮ  ЗНЯТИХ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

транспортного засобу у пiдакцизний легковий  автомобiль» з 18 квiтня 2014 р. внесено змiни, зокрема, до роздiлу VIII «Екологiчний податок»  Податкового кодексу України, якими скасовано екологiчний податок за утилiзацiю знятих з  експлуатацiї транспортних засобiв (далi - Утилiзацiйний податок). Враховуючи зазначене, платники Утилiзацiйного податку - особи, що здiйснюють  виробництво (виготовлення) транспортних засобiв на митнiй територiї України для їх  продажу на внутрiшньому ринку України, при визначеннi податкових зобов’язань за II  квартал 2014 р. у декларацiї (форму рекомендовано листом Мiндоходiв України вiд  28.10.2013 р. № 22416/7/99-99-15-04-01-17) зазначають кiлькiсть реалiзованих транспортних  засобiв на внутрiшньому ринку України за перiод з 01.04.2014 р. по 17.04.2014 р. (включно). За транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України в митному режимi  iмпорту, сплата Утилiзацiйного податку не здiйснюється у разi подання до митного органу  митної декларацiї на такий транспортний засiб (кузов) або партiю транспортних засобiв  (кузовiв) з 18.04.2014 р. (Лист Міндоходів України від 30.04.2014р. №10107/7/99-99-15-04- 01-17). Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому ГУ Міндоходів у Хмельницькій області