https://moyagazeta.com/

Сьогодні в Управлінні статистики аналізували стан промисловості Хмельницької області

Були приведені дані за 2009 рік та 7 місяців поточного року. Промисловість – одна з найбільш важливих складових економіки області, адже частка промислової продукції у загальному випуску галузей економіки перевищує 40%. Проаналізувала основні показники діяльності підприємств за 2009 рік Людмила Прилуцька – заступник начальника Головного управління статистики. Вона зазначила, що у промисловості створюється майже четверта частина валової доданої вартості нашого регіону. У 2009 р. було зайнято 54 тис.осіб, або 21,6% загальної кількості найманих працівників. Тобто, за цими показниками промисловість утримує першість в економіці області.

Людмила Бернатівна зазначила, що у 2009 р. реалізовано промислової продукції на 10,1 млрд.грн., що становить 1,3% загальнодержавного обсягу. „Визначальними для області є виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (31,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції) та виробництво харчових продуктів і напоїв (28,3%), а також виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (13%) та машинобудування (9,3%)” – сказала пані Людмила й додала, що з 1995 року суттєво збільшилася питома вага хімічної та нафтохімічної промисловості.
Значним є внесок Хмельниччини в економіку України. У 2009 р. в області вироблено майже 1/3 від державного обсягу котлів центрального опалення та жіночих костюмів, 1/5 – некрейдованих паперу та картону для графічних робіт, майже 1/5 – взуття, близько 15% цементу, проводів та кабелів електричних низьковольтних на напругу до 1000В, причепів та напівпричепів.

За минулий рік Хмельниччина забезпечила майже чверть державного випуску мороженої яловичини та телятини, 10-ту частину – цукру білого кристалічного бурякового, вершкового масла та макаронних виробів. За індексом промислового виробництва наша область займає 15-те місце в країні.

Спад промислового виробництва у минулому році спостерігався у машинобудуванні (на 41%), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (на 39,6%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 4,6%). При цьому на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води спостерігається приріст продукції на 6%.

Серед основних чинників, що негативно вплинули на роботу промисловості області у 2009 р. – погіршення кон’юнктури ринків, труднощі збуту продукції, згортання внутрішнього ринку, обмеженість можливостей кредитування та невизначеність курсу іноземної валюти.

Промисловість є пріоритетною галуззю щодо інвестування. У 2009-му в її розвиток вкладено 1863,2 млн. грн. інвестицій в основний капітал, а це на 7,4% більше, ніж у 2008-му. За цим показником область посіла друге місце серед регіонів України, поступившись лише Кіровоградщині. Понад ¾ усіх вкладень у промислове виробництво здійснено на підприємствах переробної промисловості, обсяги яких зросли на 26%.

Як зазначила Людмила Прилуцька, зросли обсяги капіталовкладень у підприємства з виробництва неметалевої мінеральної продукції – вони збільшилися у 2,7 раза та становили 62,1% від загального обсягу у промисловість. Це зумовлено кардинальною реконструкцією ВАТ „Подільський цемент”, а саме переходом з „мокрого” способу виробництва на „сухий”. При цьому спостерігалося зменшення інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та машинобудування.

Щодо загальної кількості найманих працівників у промисловості, то їх кількість продовжує скорочуватися. Тільки за останній рік їх чисельність зменшилася майже на 8 тис. осіб, досягнувши 54 тисяч.

Під час прес-конференції піднімалося питання і про інноваційну діяльність, адже подолання сучасних проблем у виробництві значною мірою залежить від її активізації, спрямованої на випуск якісної конкурентної високотехнологічної продукції. За словами Л.Б. Прилуцької, показник інноваційної активності промислових підприємств Хмельницької області залишається одним з найнижчих серед регіонів України.

Начальник відділу статистики промисловості Галина Нагірна зазначила, що в поточному році промисловість продовжує працювати в умовах кризи. Однак, хоча на початку року спостерігалося скорочення обсягів виробництва, то з березня промисловість набула позитивної динаміки розвитку (за 7 місяців обсяги виробництва зросли на 5,5%). Виробництво та розподілення електроенергії є найвагомішим видом промислової діяльності області. „З початку року галузь суттєво впливає на позитивну динаміку промисловості, проте за рахунок зупинки 2-го блоку Хмельницької АЕС на попереджувальний ремонт, обсяги її продукції сповільнюються”, – підкреслила Галина Дмитрівна.

Також вона звернула увагу на те, що відбувається поступове сповільнення темпів падіння виробництва іншої неметалевої продукції. Зниження випуску продукції відбулося за більшістю основних видів діяльності галузі, зокрема з виробництва цегли, черепиці, виробів з бетону, гіпсу та цементу. Пані Галина зазначила, що кризові явища у промисловості області особливо негативно позначилися на роботі підприємств машинобудування, де в 2009 році спостерігалися найгірші показники. Зменшувалися обсягів продукції у виробництві верстатів, медичної техніки, але при цьому збільшилося виробництво механічного устаткування, транспортних засобів, електричних машин та контрольно-вимірювальних приладів.

Начальник управління міжгалузевих спостережень Дінара Кравченко зазначила, що, хоча 2009-й рік був важким для промисловості та суми отриманих прибутків зменшилися, промисловим підприємствам вдалося вистояти у таких складних умовах. „З початку року спостерігалося зменшення частки збиткових підприємств як в цілому по області, так і по промисловості”, повідомила Дінара Фургатівна, додавши, що найвищу питому вагу зафіксували серед підприємств, які виробляють машини, транспортні засоби, електроенергію, газ, воду та серед підприємств добувної промисловості.

На питанні заробітної плати та зайнятості у промисловості зупинилася Наталя Желіховська – начальник управління статистики праці. Вона зазначила, що у промисловості серед видів діяльності – найвищий рівень заробітної плати, який перевищує інші на 20% та становить в середньому 2005 грн. Проте, і тут присутня заборгованість по заробітній платі.

Окрім цього, наприкінці прес-конференції Людмила Прилуцька поділилася планами державного Управління статистики на наступний рік: „У перспективі планується обстеження фізичних осіб харчової та легкої промисловості, в результаті чого буде враховуватися їх частка”. В даний час Укрстату звітують лише юридичні особи, тому обстеження фізичних осіб дасть змогу зробити більш точні розрахунки, щоб точніше показати усю картину стану економіки країни.

Галина Королевська для „Моя газета+”