https://moyagazeta.com/

ЯК ХОЧУТЬ СКОМПРОМЕТУВАТИ ХУУП

Ниже публикуется материал, полученный «Моей газетой+» из ХУУПа. Комментариев к нему не будет. Выводы, уважаемые читатели, делайте сами.

Останнім часом все частіше у засобах масової інформації лунають повідомлення про певні політичні рішення, несподівані кадрові перестановки у вищих органах державної влади, резонансні судові процеси тощо. Події останніх років і, особливо, місяців, які випали на долю Хмельницького університету управління та права, дозволяють говорити про те, що окремі структури, які до недавна дбали про підготовку висококваліфікованих кадрів у сфері юриспруденції та управління і надавали всебічну підтримку, стали проявляти особливу зацікавленість тим, як розвивається університет і, перш за все, матеріальним та фінансовим становищем даного закладу освіти. Зокрема, протягом 2006-2008 років університет «пережив» три (!) перевірки, здійснені працівниками Хмельницького обласного КРУ. Потрібно сказати, що таку кількість інспекцій має за честь прийняти далеко не кожний вуз України, а суб’єкти господарювання, як правило, після першої уже припиняють свою діяльність. Попри це, університет вистояв, а виявлені в ході перевірок незначні порушення були усунуті, про що в обласне КРУ надіслано відповідні підтверджуючі документи.
Однак, масштабність та скрупульозність, з якою була проведена остання перевірка, наштовхують на роздуми. Перш за все, слід сказати про період на який вона випала Ї липень-серпень 2008 року. Як відомо, саме у цю пору в усіх вишах України у розпалі вступна кампанія. Очевидно, що за таких обставин перевірка КРУ, і особливо та відповідальність і скрупульозність, з якою його працівники підійшли до виконання «поставлених завдань», створювали певну напруженість та складнощі у роботі вузу. Адже перевірці підлягали усі дані: від результатів і показників фінансової діяльності університету за 2008 рік до особових справ окремих студентів. І це за умови, що у 2007 році подібна перевірка уже проводилась. У зв’язку з цим пригадуються вимоги законодавства про те, що проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності.
Викликає подив також тривалість перевірки Ї два місяці! Навіть, якщо не брати до уваги те, що у роботі перевірки була відпустка, обійти увагою положення ч. 10 ст. 11 Закону України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» ми не можемо. Відповідно до цієї норми «тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів». При чому продовження цього терміну можливе виключно на підставі рішення суду і на термін, який не перевищує 15 робочих днів.
І нарешті, головне. Результатом перевірки став розгорнутий акт ревізії від 11 вересня 2008 року, у якому викладено основні показники фінансово-господарської діяльності Хмельницького університету управління та права. На основі складеного акту Хмельницьким обласним КРУ був направлений лист про усунення порушень, в якому всього на 2 сторінках було викладено окремі зауваження, які переважно мають загальний характер, або взагалі не стосуються діяльності вузу. Як приклад, можна навести вимогу про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Статуту університету і затвердження його у Хмельницькій обласній раді. Між тим, Статут університету, який схвалений зборами трудового колективу і затверджений рішенням Вченої ради університету, уже рік як перебуває на затвердженні обласної ради. Тому вимога про усунення даного порушення мала б бути адресована не стільки до університету, скільки до обласної ради. Більше того, нормативна експертиза МОН України визнала цей статут як один із взірцевих серед установчих документів вітчизняних вузів.
Загалом, не вдаючись у деталі, зазначимо лише те, що висновки КРУ не є такими, які можуть вплинути на авторитет вузу чи його фінансово-господарську і матеріальну основу. Тим більше, що по кожному з виявлених порушень ректоратом, професорами і доцентами університету на основі чинного законодавства підготовлено заперечення, де спростовано виявлені недоліки. Тому за великим рахунком можна стверджувати, що перевірка не отримала тих результатів, які передбачалось отримати. Аби все ж скомпрометувати репутацію вузу, замовники вдаються до ще більш цинічних методів – поширення в ЗМІ різного роду відомостей про університет та його працівників, в тому числі про ректора – Віталія Олуйка.
Але виникає питання – чи є дії представників окремих засобів масової інформації та органів фінансового контролю (прес-центру обласного КРУ) щодо розповсюдження інформації про результати фінансової перевірки університету і навішування ярликів «злочин», «вчинено правопорушення», «винні у розтраті» тощо такими, які узгоджуються з принципами проголошеними Конституцією України, зокрема, принципом невинуватості, сутність якого, нагадаємо, полягає у тому, що ніхто не може бути звинувачений у правопорушенні, до тих пір, поки його вина не встановлена судом (ст. 62 Конституції України). Чи КРУ і ЗМІ перебрали на себе повноваження суду?
Однак ми непохитні у переконані того, що життя чесних людей вільне від страху. А Хмельницький університет управління та права був, є і залишатиметься осторонь від «компромісів» з окремими структурами.