Карпатська Україна увіковічнена в сріблі

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Монета присвячена подіям 1938 – 1939 років, пов’язаним із проголошенням та збройним захистом Карпатської України, недовгий період існування якої став однією з найяскравіших сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності.

Монету виготовлено зі срібла, якість карбування – “пруф”, маса в чистоті – 62,2 г, діаметр – 50,0 мм, тираж – 3 000 штук. Гурт монети – секторальне рифлення.

На аверсі монети зображено килими з традиційним карпатським орнаментом і розміщено: малий Державний Герб України, півколом напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал та рік карбування монети – 20/ГРИВЕНЬ/ 2009.

На реверсі монети зображено закарпатця з прапором, на тлі якого – герб Карпатської України, та розміщено написи: під прапором – 70/ РОКІВ, ліворуч півколом – ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Ювілейна монета номіналом 20 гривень є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.
 

Автор: Прес-служба Управління НБУ у Хмельницькій області