https://moyagazeta.com/

Які документи мають бути на підприємстві (у ФОП), якщо він хоче якісно вести кадровий облік?⠀

Думаєте, це все. Навряд чи. Ще можуть бути різні журнали: реєстрації трудових договорів договорів на мат. відповідальність, табельних номерів, алфавітна книга та ін.

1. Штатний розпис.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
3. Табель обліку робочого часу
4. Накази з кадрових питань (по особовому складу). І тут пам’ятаємо, що строки зберігання різні, тому має бути кілька папок – з різним терміном зберігання.
5. Книга наказів (журнал обліку наказів). Окремо для кожної групи (папки) по терміну зберігання.
6. Особові картки працівників за формою П-2.
7. Трудові книжки працівників та Книга (журнал) обліку руху трудових книжок.
8. Графік відпусток.
9. Трудові угоди (контракти).
10. Колективний договір.
11. Посадові (робочі) інструкції працівників.
12. Журнал ознайомлення працівників з локальними нормативними актами.
13. Положення про охорону праці.
14. Дозвіл на обробку персональних даних та зобов’язання про нерозголошення персональних даних.
15. Зобов’язання про дотримання конфіденційної інформації (угода).
16. Положення про охорону праці.
17. Дозвіл на обробку персональних даних та зобов’язання про нерозголошення персональних
18. Журнал обліку особових карток (або Журнал прийняття працівників)
19. Журнал (або Книга) обліку особових справ
20. Журнал обліку працівників, які не досягли 18 років
21 Положення про оплату праці
22. Номенклатура справ відділу кадрів
23. Положення про відділ кадрів
24. Заяви
25. Графіки роботи (змінності)
26. Акти, пояснювальні записки
27. Документи, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю працівників
28 Особові справи працівників

⠀⠀І ще дещо з обов’язкових документів:
1. Розпорядження (накази) стосовно ведення господарської діяльності
2. Повідомлення про нараховані та виплачені суми
3. Податкові звіти
4. Зарплатні відомості

⠀⠀Думаєте, це все. Навряд чи. Ще можуть бути різні журнали: реєстрації трудових договорів договорів на мат. відповідальність, табельних номерів, алфавітна книга та ін.