https://moyagazeta.com/

Декларування доходів громадян: отримання довідки про доходи в органах ДПС

Чи може фізична особа отримати довідку про власні доходи в органах ДПС для заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи? 

Щодо документів про реєстрацію фізичних осіб – платників податків

Згідно із положеннями статей 63 та 70 Податкового кодексу України (далі -Кодекс) після реєстрації фізичної особи як платника податків за зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО. 

Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ведуть облік своєї діяльності шляхом заповнення Книги обліку доходів і витрат.

Оподаткування страхових внесків за договором медичного страхування

Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб страхові внески, сплачені підприємством на користь своїх працівників згідно з договором медичного страхування? 

Громадян просять не бути байдужими та вимагати фіскальний чек

 Міністерство доходів та зборів закликає громадян повідомляти податковим органам про відмову видати касовий чек у місцях продажу товарів чи послуг, які обладнанні касовими апаратами.

У разі зміни прізвища фізичної особи-підприємця подайте до податкової заяву

 Якщо фізична особа-підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, змінила своє прізвище, ім’я, по батькові або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до виданого їй Свідоцтва платника єдиного податку вносяться зміни.

Платники єдиного податку другої групи звітуватимуть раз на рік

 Нагадаємо, що податкову декларацію за 4 квартал 2012 року платники єдиного податку другої групи подали у строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

ФОП платники ЄП, які здійснюють перевезення пасажирів, не зобовґязані застосовувати РК та КОРО

 Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при наданні послуг фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок.

Офіційна заробітна плата – стабільний бюджет

На сьогодні гарантований рівень мінімальної заробітної плати – 1147 гривень на місяць. Тому, податкова інспекція міста наголошує на неприпустимість виплати заробітної плати у розмірі, менше ніж законодавчо встановлений, а також заробітної плати у «конвертах».  

«Електронкою» звітує все більше платників

Цифровий електронний підпис дає змогу комфортно та швидко подавати до податкової інспекції податкову звітність. Проте перелік переваг на цьому не вичерпується. Наразі цим підписом можна скористатися для здійснення фінансово-господарських операцій у межах компетенції Державної митної служби України, а в подальшому – для подання звітності до Пенсійного фонду України. 

Добровільне декларування доходів

Добровільне декларування – це демонстрація взаємної довіри та партнерських відносин між платниками податків та державою. Декларуючи доходи та сплачуючи податки, громадяни роблять свій індивідуальний внесок у добробут своєї держави. 

Обмеження права платників податку на одержання податкової знижки

Податкова знижка може бути нарахована виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС і має про це відмітку у паспорті.

Хто повинен подавати декларацію про доходи

Обов’язок щодо подання декларації у платника податку на доходи фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного 2011 року окремих видів оподатковуваних доходів:

Урядом схвалено законопроект щодо змін до Податкового кодексу в частині реформування спрощеної системи оподаткування

Відповідно до законопроекту, запропоновано поділ фізичних осіб-підприємців на три категорії. До першої буде віднесено осіб, які не використовують працю найманих осіб та обсяг доходу яких не перевищує 150 мінімальних заробітних плат (близько 150 тис. грн.). Для таких підприємств встановлюється ставка податку в межах від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати (10-100 грн).