https://moyagazeta.com/

Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Заповнення Книги здійснюється у наступному порядку:

У графі 1 вказується дата заповнення.

У графах 2 та 11відображається сума нереалізованих товарних запасів, сировини, матеріалів тощо на початок та на кінець звітного податкового періоду (року), яка виводиться в грошовій формі, виходячи із ціни їх придбання.

У графі 3 щоденно відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал або рік. У разі реєстрації нової Книги протягом звітного року записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

До графи 4 вносяться реквізити документа, який підтверджує витрати, пов’язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

У графі 5 вказується загальна вартість придбаних ТМЦ.

У графі 6 відображається сума витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, графи 7та 8 не заповнюють.

У графі 9 відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці.

У графі 10 вноситься сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 9, включаючи вартість оплачених виконаних робіт та наданих послуг.

Графа 12 розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов’язаними із отриманням доходу шомісячно.

Нагадуємо, що порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка проводить незалежну професійну діяльність, визначений ст. 178 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому

Хмельницької області ДПС(за матеріалами ДПС України)