https://moyagazeta.com/

Декларування доходів громадян: отримання довідки про доходи в органах ДПС

 Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр).

До інформаційної бази Державного реєстру включається, зокрема, інформація щодо джерел отримання доходів та сум нарахованих та/або отриманих доходів фізичних осіб — платників податків. Джерелом надходження такої інформації є подані до органів ДПС України податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) відповідно до вимог ст. 51, пп. 70.16.1 п. 70.16 ст. 70, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України.

Згідно зі ст. 32 Конституції України та частиною другою ст. 8 Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» фізична особа має право на доступ до своїх персональних даних в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах і організаціях, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Порядок отримання відомостей із Державного реєстру регламентується розділом Х Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 06.11.2012 р. № 1147 (далі — Положення № 1147), згідно з якимфізична особа для отримання про себе відомостей із Державного реєстру звертається особисто або через уповноважену особу до органу ДПС за місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (форму заяви наведено в додатку 13 до Положення № 1147), що містить необхідні реквізити: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія, номер паспорта (для осіб, які обліковуються в окремому реєстрі Державного реєстру), місце проживання, паспортні дані та період, за який потрібно отримати відомості із Державного реєстру. Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи, документ, що посвідчує особу такого представника, та документ або його ксерокопію (з чітким зображенням), що посвідчує особу довірителя.

Орган ДПС протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формою, наведеною у додатках 14 та 15 до Положення № 1147. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням відомостей із Державного реєстру до будь-якої ДПІ. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до 10 робочих днів.

Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому