https://moyagazeta.com/

Оподаткування страхових внесків за договором медичного страхування

 Відповідно до ст. 6 Закону України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування» (далі — Закон про страхування) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) є одним із видів добровільного страхування.
Добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
Статтею 16 Закону про страхування визначено, що договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Відповідно до ст. 3 Закону про страхування страхувальниками визнаються юридичні особи та діє-здатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування (ст. 18 Закону про страхування).
Порядок оподаткування страхових платежів (внесків, премій) встановлено пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, пп. «а» якого передбачено, що до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб відноситься сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються, зокрема, особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами.
Отже, сума страхових внесків, сплачена суб’єктом господарювання за договором медичного страхування на користь найманих працівників (крім випадку, зазначеного у пп. «а» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу), вважається доходом фізичної особи і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому
Хмельницької області ДПС(за матеріалами ДПС України)

Фото ua.fru.org.ua