https://moyagazeta.com/

Оподаткування матеріальної допомоги

 Статтею 11 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р. (далі — КЗпП) передбачено, що незалежно від форм власності й господарювання на підприємствах, в установах, організаціях, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір.
Згідно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
Отже, якщо сума матеріальної допомоги має систематичний характер і надається всім або більшості працівників (наприклад, допомога на оздоровлення), при цьому її виплату передбачено положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати, і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу — 15 (17)%, з урахуванням вимог п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу. Тобто така матеріальна допомога оподатковується як і звичайна заробітна плата.
Оподаткування матеріальної допомоги разового характеру регулюється п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу. З метою оподаткування така допомога відноситься до нецільової благодійної допомоги. Це допомога, яка надається без встановлення умов та напрямів її витрачання.
Відповідно до абзацу першого пп. 170.7.3 цього пункту не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2013 р. — 1610 грн.). Сума перевищення включається до оподатковуваного доходу працівника згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу й оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу, 15 (17)%.
При цьому благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
Водночас слід зауважити про обов’язок працівника, який отримував протягом року нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума перевищує вищезазначений граничний розмір відповідно до абзацу четвертого пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу, подати річну податкову декларацію із зазначенням суми отриманої допомоги.
Нагадаємо, що працівник (фізична особа) повинен подати податкову декларацію до органів ДПС у строк до 1 травня року, що настає за звітним, за місцем податкової адреси (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податків в органі ДПС).

Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому
Хмельницької області ДПС(за матеріалами ДПС України)

Фото vkurse.ua