https://moyagazeta.com/

Як місто недоотримало 340 тисяч гривень

Пунктом 2 вищевказаного рішення, Управлінню вказано про встановлення річної орендної плати в розмірі 5% від вартості орендованого майна.
На підставі п. 3 вищевказаного рішення, між територіальною громадою міста Хмельницького, Хмельницької міської Ради, в особі начальника Управління Шаповала Олександра Івановича, що діє на підставі положення та розпорядження Хмельницького міського Голови № 191-к від 11.08.2006, місцезнаходження якого: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, (Орендодавець), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Либідь» в особі директора Гаращука Володимира Анатолійовича, що діє на підставі статуту (надалі – Орендар) з іншого боку, укладено нотаріально посвідчений договір оренди цілісного майнового комплексу від 19.03.2007 (надалі – договір оренди підземного пішохідного переходу).

Згідно наданої довідки, ТОВ «Либідь» нараховано орендної плати в сумі 140045,40 грн, в т.ч. за 2008 рік – 64866,01 грн, за 2009 рік – 75179,39 грн.
Заборгованість на 01.01.2008 складає 13494,42 грн та на 01.01.2009 – 12241,48 грн. За період проведення ревізії до міського бюджету перераховано 156893,07 грн, в т.ч. за 2008 рік – 66118,95 грн, за 2009 рік – 90774,12 грн. Станом на 01.01.2010 рахувалася переплата в сумі 3353,25 грн.

Згідно п. 1.1 об’єктом оренди визначено цілісний майновий комплекс, загальною площею 1461,5 (одна тисяча чотириста шістдесят один з половиною) метрів квадратних, склад та вартість якого визначена відповідно до акту прийому-передачі від 01.11.2001. Згідно акту передачі-прийняття в оренду споруди підземного пішохідного переходу на перехресті вулиць Камянецька – Подільська в м. Хмельницькому від 01.11.2001 (надалі – акт передачі-прийняття), в оренду передано споруду підземного пішохідного переходу вартістю 856804,00 грн (вісімсот п’ятдесят шість тисяч вісімсот чотири гривні 00 копійок).

Виходячи з викладеного, в порушення ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 № 2269-XII (надалі – Закон України № 2269-ХІІ), об’єкт оренди визначено невірно. Згідно частини першої ст. 4 Закону України № 2269-XII, цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання, а відповідно до акту передачі-прийняття, яким визначено склад об’єкту, в оренду передано споруду підземного пішохідного переходу.
Слід зазначити, що, згідно рішення Виконавчого комітету Хмельницької міської Ради від 25.05.2006 № 364, даний об’єкт передано для розміщення власних павільйонів та організації торгівлі. З листа ТОВ «Либідь» від 27.07.2004 № 303 встановлено, що для організації торгівлі ТОВ «Либідь» встановлювало власні павільйони. Тобто даний об’єкт не є господарським об’єктом з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг).

Крім того, слід зазначити, що, згідно повідомлення Хмельницького бюро технічної інвентаризації від 03.02.2010 № 618145, частина приміщень підземного переходу перебуває у приватній власності.
Враховуючи викладене, за ст. 4 Закон України № 2269-ХІІ даний об’єкт є нерухомим майном (будівлею, спорудою, приміщенням).
П. 3.1. договору оренди підземного пішохідного переходу передбачено, що орендна плата розраховується на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України та рішенням міськвиконкому № 501-А від 26.06.2001, що є порушенням п. 2 ст. 19 Закону України № 2269-ХІІ, яким передбачено, що методика розрахунку визначається органом місцевого самоврядування – для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

П. 3.2 договору оренди підземного пішохідного переходу, річна орендна плата визначається в розмірі 5 % від залишкової балансової вартості об’єкта оренди, що є порушенням ст. 11 Закону України № 2269-ХІІ, так як не проведено незалежну експертну оцінку об’єкту оренди.

Крім того, п. 3.2 договору оренди підземного пішохідного переходу та п. 2 рішення Виконавчого комітету Хмельницької міської Ради від 25.05.2006 № 364, річна орендна плата встановлена в розмірі 5% від вартості орендованого майна, як для цілісного майнового комплексу. Враховуючи те, що даний об’єкт за ст. 4 Закону України № 2269-ХІІ не відноситься до цілісного майнового комплексу, а є нерухомим майном, річна орендна плата в розмірі 5% встановлена з порушенням рішення дванадцятої сесії Хмельницької міської Ради «Про впорядкування орендних відноси» від 28.12.1999 № 11 (із змінами, внесеними рішенням дванадцятої сесії Хмельницької міської Ради від 24.06.2003 № 6). Згідно даного рішення розмір річної орендної плати, для торгівлі непродовольчими товарами, встановлюється в розмірі 15 % до експертної вартості нерухомого майна.

Проведеним порівняльним розрахунком встановлено, що спеціальним фондом бюджету м. Хмельницького, з дати укладання договору оренди підземного пішохідного переходу, внаслідок неефективних управлінських рішень недоотримано доходів в сумі 343358,70 грн (ПДВ 57226,45 грн), в т.ч.:
– 2007 рік – 80936,18 грн (ПДВ 13489,37 грн);
– 2008 рік – 133226,20 грн (ПДВ 22204,36 грн);
– 9 місяців 2009 року – 129196,32 грн (ПДВ 21532,72 грн).
До того ж, всупереч усім правилам, розрахунок орендної плати проведено, виходячи від балансової вартості підземного переходу, а не від експертної оцінки. При цьому слід також зауважити, що, за даним рішенням, ТОВ «Либідь» сплачує орендної плати до міського бюджету 2, 44 грн. за 1 м2. Але, за неофіційною інформацією, ТОВ здає підприємцям свої приміщення в оренду за 8-15 $.

На адресу міської ради направлено звернення щодо відміни рішення 2006 р., як такого, що суперечить інтересам територіальної громади міста. Проте, на даний час жодних рішень не прийнято, хоча, якщо депутати проігнорують цей запит, який, до речі, стосується одного з їх колег, справу буде передано до прокуратури.

Начальник КРВ у м. Хмельницькому А.М. Щудляк