https://moyagazeta.com/

Як відобразити у звітності з ПДВ операції з поставки лікарських  засобів і виробів медичного призначення?

У зв’язку з цим, Міндоходів листами від 06.05.2014 р. №10295/7/99-99-19-04-02-17 та  від 04.04.2014 р. №7860/7/99-99-04-02-17 роз’яснило тимчасовий порядок відображення  зазначених операцій у звітності з ПДВ. Згідно з роз’ясненнями, тимчасово до внесення відповідних змін у форми податкових  документів, в податковій декларації з ПДВ і в розшифровці податкових зобов’язань та  податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток Д5), в яких відображаються операції з  поставки/придбання лікарських засобів і медичних виробів, в полі «номер Свідоцтва про  реєстрацію платника податку на додану вартість» проставляється цифра «7» (по інших  операціях це поле не заповнюється). Податкові зобов’язання з ПДВ по зазначених операціях відображаються у Податковій  декларації з ПДВ в рядку 2.2 «Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою» та в  розділі І додатка Д5 «Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою» в розрізі  контрагентів. У разі поставки одному й тому ж контрагенту товарів за ставками 7 % і 20 %,  такі операції в додатку Д5 відображаються окремо. Податковий кредит з ПДВ за операціями з придбання лікарських засобів і виробів  медичного призначення в Податковій декларації з ПДВ відображається в залежності від місця  їх придбання та напрямку використання, а саме: - при придбанні на митній території України (заповнюються рядки 10.1, 10.2, 14.1, 15  декларації з ПДВ); - при ввезенні на митну територію України (заповнюються рядки 12.1, 13.1, 14.1  декларації з ПДВ). У розділі ІІ додатка Д5 до Декларації такі операції відображаються у розрізі контрагентів  у відповідних розділах відповідно до напряму використання таких товарів ( в  оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях). Міндоходів також роз’яснило порядок оподаткування ПДВ перехідних операцій з  поставки лікарських засобів і виробів медичного призначення, незавершених станом на 1  квітня 2014 року. Нагадаємо, що Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території  України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на  додану вартість за ставкою 7%, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  23.04.2014 р. №118 і діє з 27.04.2014 р. до 01.07.2014 р. Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому