https://moyagazeta.com/

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області в березні 2016 року

 10 і більше осіб), що в 2,8 раза вище встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (1378 грн), проте на 21,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2016р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (6216 грн), промисловості (5495 грн), інформації та телекомунікацій (4543 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (4415 грн), сільського, лісового та рибного господарств (4008 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9637 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,5 раза. Водночас рівень заробітної плати працівників сфери з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, перебував у межах 41,0–59,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшилась на 10,3%, відносно березня 2015р. зменшилась на 4,0%.

Порівняно з 1 березня 2016р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 2,1 млн.грн, або 29,3% і на 1 квітня п.р. становила 5,0 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016р.

Основна частка боргу із виплати заробітної плати (44,9%) припадала на підприємства промисловості, ще 18,1% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 23 заборгували своїм працівникам підприємства Кам’янець-Подільського району та 21 – м.Хмельницького.

У структурі загальної суми заборгованості 61,6% утворено на економічно активних підприємствах, 35,0% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2015р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,9 тис. працівників економічно активних підприємств, або 0,4% від загальної кількості працюючих. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 3567 грн, що на 7,5% меньше, ніж середня заробітна плата за березень 2016р.