https://moyagazeta.com/

Введення в обіг ювілейної монети “975 років м. Богуслав”

яке разом з містами Корсунь і Канів було одним з найбільших укріплених пунктів на південному кордоні Київської Русі. Богуславу, життю та боротьбі його населення присвячені видатні твори української народної поезії – дума “Маруся Богуславка”, пісня-балада “У містечку Богуславі… ”.

Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 45 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, під яким напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ, стилізовану композицію: козацька зброя, гетьманський бунчук (ліворуч) та рукопис і перо (праворуч), що символізують козацьку добу та літературне життя міста, під якими – номінал 5/ ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено пам’ятки архітектури центральної частини міста, міст через річку Рось, угорі півколом розміщено напис БОГУСЛАВ, під яким – герб міста, унизу на тлі каменів напис – 975 РОКІВ.

Художники: Володимир Атаманчук, Володимир Дем’яненко.
Скульптори: Володимир Атаманчук, Володимир Дем’яненко.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.
 

Автор: Прес-служба Управління НБУ