https://moyagazeta.com/

ПАТ “Хмельницькгаз” інформує споживачів зміну тарифу на транспортування природного газу

 

Ціна з ПДВ грн. за 1000 м.куб. газу В тому числі:
Ціна газу за 1000 м.куб., грн.. Тариф на транспорту-вання 1000 куб.м. Тариф на постачання 1000 куб.м.
газу, грн. 3
Ціна газу з ПДВ та цільовою надбавкою в т.ч. Розподільними газо-проводами 3 Магістральними газо-проводами 4
Ціна газу з ПДВ 1,2 цільова надбавка з ПДВ 2% 5
1 Установи та організації, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання 1,2 : 4635,336 4233,816 4150,80 83,016 327,48 27,24 46,80
в т.ч. ПДВ 772,556 705,636 691,800 13,836 54,58 4,54 7,80
1 Постанова НКРЕ України від 27.06.2013 р. № 752 “Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів”;
2 Постанова НКРЕ України від 27.06.2013 р. № 753 “Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання”;
3 Постанова НКРЕ від 28.12.2011 р. № 171 «Про встановлення тарифів на транспортування природного газу розподільними газопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ПАТ «Хмельницькгаз» зі змінами від 17.07.2013;
4 Постанова НКРЕ від 28.12.2011 №131 «Про встановлення тарифів на транспортування та постачання природного газу» зі змінами від 17.07.2013; 5 Податковий кодекс від 02.12.2010 р. №2755-VI, глава 4, стаття 316.
Перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування природного газу розподільними газопроводами: І. Послуги з періодичного технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат газорозподільних підприємств, пов’язаних з транспортуванням природного газу, а саме: перевірки на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском; ліквідації витоку газу; перевірки відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації; перевірки димових і вентиляційних каналів на наявність тяги; перевірки наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах; перевірки придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх очищення, наладки та регулювання; дрібного ремонту газових приладів і пристроїв, пов’язаного із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв. ІІ. Періодична повірка лічильників газу населення, їх технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж). ІІІ. Комплекс інших послуг з оперативно-технологічного управління газорозподільними мережами та іншими виробничими об’єктами, які обслуговує підприємство за рахунок тарифу на транспортування.