https://moyagazeta.com/

У Хмельницькому затверджено програму зайнятості населення

 Метою Програми є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізму для створення умов забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. Спрямована вона на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісну і якісну збалансованість ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню, шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

Основними завданнями Програми є: сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя; забезпечення регулювання та “детінізації” ринку праці, посилення соціального захисту від безробіття.

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими основними напрямками: ¬¬створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримки інвесторам, які створюють нові робочі місця; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення; сприяння збереженню наявних та створенню нових робочих місць; оперативне реагування на загрозу масового вивільнення; здійснення активних заходів щодо лега¬лізації “тіньової” зайнятості; забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, шкільній молоді та неповнолітнім, котрі не навчаються і не працюють; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, з метою формування позитивного іміджу робітничих професій; організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці; зниження тривалості безробіття, шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості; організація оплачуваних громадських робіт; сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального захисту.

Проблемні питання, які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми: дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції; “тіньова” зайнятість; незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями; недостатня інформованість населення про послуги установ та організацій, які займаються працевлаштуванням громадян, зокрема приватних кадрових агентств; розширення центром зайнятості пропонованих послуг, з метою працевлаштування вже працюючих на робочі місця з кращими умовами праці та більш високою заробітною платою; скорочення наявних робочих місць.
В основу програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2012-2014 роки покладені статистичні дані, прогнозні розрахунки ринку праці, з урахуванням соціально-економічного розвитку міста та ринку праці.
Розширення сфери прикладання праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян є стратегічними цілями політики зайнятості на 2012-2014 роки. Також передбачається здійснення заходів щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Міською владою створено ряд комісій та робочих груп, уповноважених розглядати проблемні питання жителів міста.
Слід зазначити, що протягом 2012-2014 років чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку у державній службі зайнятості, очікується у кількості по 7100 осіб щорічно.
Створення значної чисельності робочих місць у найближчі 3 роки прогнозується за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу.
На 2012-2014 роки Хмельницьким міським центром зайнятості розроблено заходи щодо забезпечення адресного підходу до клієнтів служби зайнятості, надання їм повного комплексу послуг, з врахуванням потреб та інтересів кожної цільової групи. Також заплановано максимально охопити безробітне населення профорієнтаційними послугами та професійним навчанням за актуальними напрямами.
Прогнозні показники з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому у 2012-2014 роках становитимуть по 7730 робочих місць щорічно. Найбільша кількість робочих місць буде створена фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), зокрема, у 2012-2014 роках буде створено по 7024 робочих місць щорічно, що становитиме 90,9% до загальної кількості створених робочих місць. За видами економічної діяльності найбільша кількість робочих місць буде створена у галузях: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (4225 р.м. щорічно); переробна промисловість (1075 р.м. щорічно); у сфері діяльності транспорту і зв’язку (933 р.м. щорічно).
Відповідно до прогнозу, у 2012 – 2014 роках за сприянням служби зайнятості планується працевлаштовувати 4205 громадян щорічно.

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачається організувати для 896 безробітних у 2012 році та для такої ж чисельності громадян у 2013 -2014 роках.
Реалізація завдань, визначених Програмою, здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста на 2012-2014 роки.
Організаційне супроводження, координація та контроль за реалізацією заходів Програми покладається на управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, міський центр зайнятості, а також відповідні виконавчі органи Хмельницької міської ради.