https://moyagazeta.com/

Всеукраїнська кампанія «Міліція під контролем» проходитиме на постійній основі

Українська міліція послідовно працює в напрямку забезпечення прозорості власної діяльності, неухильного дотримання прав та свобод людини і громадянина. Важливим елементом цієї роботи є ефективна взаємодія з інституціями громадянського суспільства. Міністерство внутрішніх справ підтримує моніторингові заходи, що проводяться неурядовими організаціями та мають на меті визначення реальної ситуації щодо дотримання прав людини в діяльності міліції. Конструктивні зауваження громадськості, рекомендації правозахисників і їх об’єднань безумовно сприятимуть підвищенню відповідальності працівників органів внутрішніх справ за дотримання прав людини у своїй повсякденній службі, налагодженню плідного суспільного діалогу.

Проведення мережею неурядових організацій всеукраїнської кампанії «Міліція під контролем» — один із важливих заходів щодо забезпечення підвищення культури прав людини в Україні. Як із боку працівників міліції, так і безпосередньо від активістів моніторингової кампанії очікується толерантність і виваженість у своїх діях, повага один до одного, неухильне дотримання Конституції та законів України, міжнародних документів у галузі прав людини.

Працівниками міліції має забезпечуватися безперешкодний доступ учасників моніторингу до нережимних службових приміщень органів внутрішніх справ (вестибюлів, громадських приймалень, кімнат для прийому громадян, дільничних пунктів міліції тощо), а також до відкритої службової документації (книг скарг і пропозицій, інформаційних стендів тощо).

Учасники моніторингу не повинні заважати працівникам міліції виконувати свої службові обов’язки, порушувати визначений нормативними актами режим діяльності.

Рекомендації за підсумками моніторингу мають стати додатковим дієвим важелем у реалізації політики МВС щодо відходу від карально-репресивної концепції діяльності та переходу до моделі правоохоронної служби, орієнтованої на європейські стандарти дотримання прав людини. Ми сподіваємося на зворотній зв’язок у цих суспільних процесах, і цей зв’язок із громадськістю повинен сприяти виявленню та розкриттю злочинів, а також проведенню об’єктивного їх розслідування. Міліція сприятиме проведенню подібних заходів та чекатиме на будь-яку допомогу, оскільки активна участь громадськості у суспільних процесах є запорукою побудови демократичного суспільства в нашій державі.