https://moyagazeta.com/

Виконавчі органи Хмельницької міської ради надаватимуть адміністративні послуги за міжнародним стандартом ISO 9001:2008

Політика якості виконавчих органів міської ради, затверджена цим документом, визначає, що система управління якістю є основою реалізації Стратегічного плану розвитку міста Хмельницького, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, сприяє забезпеченню потреб громадян щодо надання якісних адміністративних послуг, підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу та покращення добробуту територіальної громади міста Хмельницького шляхом забезпечення системного прогнозованого та стабільного розвитку міста, створення безпечних і комфортних умов проживання.

Чинним розпорядженням визначено шість основних принципів політики якості виконавчих органів Хмельницької міської ради:
– діяльність виконавчих органів міської ради базується на сучасній моделі управління якістю, основою якої є міжнародний стандарт ISO 9001:2008;
– орієнтація на замовника забезпечується шляхом надання якісних адміністративних послуг;
– процесний підхід приймається як основа діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради для результативного функціонування системи управління якістю;
– посадові особи місцевого самоврядування, усвідомлюючи власну відповідальність, постійно підвищують свою компетентність для покращення діяльності міської ради та підвищення якості надання адміністративних послуг;
– підтримування постійного зворотного зв’язку з громадою з метою вивчення її вимог та очікувань для постійного поліпшення діяльності виконавчих органів міської ради;
– відкритість та прозорість діяльності виконавчих органів міської ради забезпечується шляхом постійного інформування громади міста Хмельницького про підготовку та виконання суспільно-важливих рішень.

Серед цілей впровадження політики якості в виконавчих органах Хмельницької міської ради на 2011 рік такі: провести системний аналіз політики якості з метою її актуалізації; розробити Концепцію оптимізації надання адміністративних послуг; створити реєстр надання адміністративних послуг та інші.

Впровадження Системи управління якістю в виконавчих органах міської ради та відкриття центру надання адміністративних послуг сприятиме забезпеченню системного і стабільного розвитку міста та створенню комфортних умов для проживання в ньому.

Автор: УВІП