https://moyagazeta.com/

Удосконалено форму звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Наказом № 1032 форму Звіту викладено в новій редакції, якою передбачено більш чіткий механізм відображення показників використання вивільнених коштів.

Так, у новій формі Звіту крім показників, передбачених у Звіті, затвердженому наказом № 1685, платники податку на прибуток на початок звітного року відображатимуть залишок суми коштів, вивільнених від оподаткування, але не використаних за призначенням у минулому році (рядок 2 нового Звіту).

Крім того, у рядку 5 нової форми Звіту відображається сума коштів, вивільнених від оподаткування, але не використаних протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні.

Механізм використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до пунктів 15 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, визначено Законом № 4453.

Нагадаємо, що суми вивільнених від оподаткування коштів спрямовуються виключно на:

> збільшення обсягів виробництва (надання послуг);

> створення чи переоснащення матеріально-технічної бази;

> впровадження новітніх технологій;

> повернення кредитів, використаних на зазначені цілі;

> сплату процентів за кредитами. При цьому якщо платником

> податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі та сплату процентів за ним, отримано кредит (кредити) рефінансування, то для зазначених цілей враховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування.

Зазначені напрями використання коштів мають бути пов’язані з діяльністю платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування.

З метою оподаткування суми вивільнених коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

У разі невикористання на зазначені цілі сум вивільнених коштів протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні, такий платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств за результатами податкового періоду, в якому спливає граничний термін використання сум вивільнених коштів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до положень ст. 129 Податкового кодексу.

Для платників податків, які підпадають під дію пунктів 15 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, протягом дії відповідного з цих пунктів визначення курсових різниць від перерахунку заборгованості (зобов’язання), вираженої в іноземній валюті, яку буде отримано або сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалента, що виникає за операціями, пов’язаними з діяльністю, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування (у тому числі зі створенням та переоснащенням матеріально-технічної бази), здійснюється на суму повного або част-кового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення.

Фінансовий результат, отриманий внаслідок перерахунку такої заборгованості (зобов’язання), обліковується разом з результатами діяльності платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування.

Прес-служба ДПІ у м. Хмельницькому

Хмельницької області ДПС (за матеріалами ДПС України)