https://moyagazeta.com/

УНП вимагає від Уряду «купувати українське»

Про це йдеться у «Зверненні УНП до Уряду щодо необхідності підтримки українського виробника в умовах економічної кризи».
УНП констатує, що «складна ситуація викликана не в останню чергу протекціонізмом уряду щодо імпорту товарів, внаслідок чого від’ємне торговельне сальдо наблизилося до позначки у 20 млрд. доларів США, а зовнішній борг за результатами перших трьох кварталів 2008 р. перевищив 100 млрд. доларів США». «Єдиним ефективним методом подолання наслідків економічної кризи в Україні» Українська Народна Партія бачить «цілеспрямовану підтримку державою національного виробника».

«Саме таких заходів уже вжили уряди країн Європи, США та Японії, чим сприяли підвищенню об’ємів продажу товарів національного виробництва. УНП переконана, що стимулюючи продукування і продаж товарів українського виробництва можна значною мірою обмежити негативні впливи світової фінансової кризи та запобігти стагнації української економіки», – йдеться у Зверненні УНП до Уряду.

УНП пропонує Уряду внести низку змін до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державний кошт»”.
Зокрема, «доповнити Постанову визначенням «Вітчизняний виробник – суб’єкт підприємництва – резидент, який здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи надає послуги на території України»; «зобов’язати розпорядників державними коштами закуповувати лише товари та послуги, вироблені в Україні, окрім випадків, коли українська економіка не продукує аналогічних продуктів, або ж такий захід призведе до утворення штучних монополій, невідкладно розробити і прийняти Правила для дій у таких виняткових випадках»; «заборонити державним та комунальним підприємствам (у тому числі казенни підприємствам, установам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірнім підприємствам, а також підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам) купляти легкові автомобілі, які вироблені не в Україні. Вартість легкових автомобілів для придбання такими підприємствами не повинна перевищувати 50 тисяч гривень».

УНП переконана, що «таким чином державні кошти спрямовуватимуться на стимулювання саме національного виробника, а, отже, і на збереження робочих місць для зайнятих у виробничому секторі української економіки, сприятимуть зростанню обсягів продажу саме українських товарів, що допоможе стабілізувати та зміцнити національну валюту».