https://moyagazeta.com/

Засідання Громадської ради ДПА у Хмельницькій області ( 18 вересня 2008 року ).

Доповідач: Федорчук О.М. – перший заступник голови ДПА у Хмельницькій області.

ІІІ. Порядок опрацювання розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів. Доповідач: Шкарпета В.І. – начальник відділу адміністрування та відшкодування ПДВ.

ІV. Забезпечення виконання державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки. Доповідач: Флентін С.В. – заступник начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності ОДА.

V. Створення підприємствами та підпорядкованими ДПІ, що належать до сфери управління ДПА області, сприятливих умов для безперешкодного доступу інвалідів у будівлі зазначених установ. Доповідач: Лукомська С.І. – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення.

ІІ. Основні пріоритетні напрямки діяльності органів державної податкової служби в області на IV квартал 2008 року. Сьогодні, розуміючи, що розвиток державної податкової служби і України, і Хмельницької області – як структурної одиниці у складі цілого механізму – має здійснюватися в умовах перетворень, що проходять у нашому суспільстві, податківці усвідомлюють необхідність докорінної зміни філософії спілкування з платниками податків. А це, в свою чергу, потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні. Відповідно до цих умов, податковими органами розроблено конкретну програму дій забезпечення виконання встановлених завдань по мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів. Так, у січні-серпні поточного року податковою службою Хмельницької області забезпечено виконання завдань Міністерства фінансів України по збору платежів до загального фонду держаного бюджету на 102,4 відс., додаткові надходження до завдань склали 15,7 млн.грн., досягнуто темпів росту до аналогічного періоду минулого року 138,2 відсотків. По податку на прибуток темпи росту становлять 142,6 відс., зросла податкова віддача по податку на прибуток з 1,25 відс. (за І квартал п.р.) до 1,40 відс. (за І півріччя п.р.), розрахунково за ІІ квартал – 1,25 відсотків.

За рахунок зростання податкової віддачі в ІІ кварталі поточного року додаткові надходження податку на прибуток склали 16,7 мільйонів гривень. За галузевою структурою зросла податкова віддача по податку на прибуток у харчовій промисловості (частка валових доходів 12 відс.) з 1,56 відс. по І кварталу до 2,52 відс. у ІІ кварталі; у будівництві (8 відс.) – з 0,81відс. до 1,15 відс.; у торгівлі – оптовій та роздрібній (24,8 відс.) – з 0,59 відс. до 0,65 відсотків.

По збору податку на додану вартість темпи росту становлять 135 відс., податкова віддача має позитивну динаміку у щомісячному зростанні. За звітними деклараціями січня-липня поточного року податкова віддача склала 3,18 відсотків. Відслідковується тенденція до зростання за галузевою структурою, а саме, у харчовій промисловості з 4,05 відс. по І кварталу до 5,34 відс. (за 7 місяців п.р.); у будівництві – з 3,21 відс. до 3,60 відс.; у торгівлі – оптовій та роздрібній – з 1,07 відс. до 1,18 відсотків. Сьогодні податкова служба на Хмельниччині – це сучасна державна структура, яка стоїть на чіткій позиції оновлення та модернізації. Про це зайвий раз свідчать і пріоритетні напрямки її роботи, які були виголошені ще на початку року. Серед них визначення проблем системи справляння ПДВ і шляхи їх розвґязання; руйнування схем мінімізації сплати податків; досягнення балансу відношень з великими платниками податків; організація роботи за принципом “Податкова – для платників податків, а не платники для податкової”; формування позитивного іміджу податкового інспектора. За результатами роботи уже майже девґяти місяців за усіма вказаними напрямками податківці Хмельниччини досягли прогресу.

 Це з одного боку. А з іншого – не може не радувати той обґєм зборів, котрий наша область забезпечила цьогоріч. Такий результат говорить про покращення роботи органів податкової служби краю, а значить – і про її вагомий внесок в поступальний розвиток економіки країни в цілому. ІІІ. Порядок опрацювання розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів. Сьогодні в Україні, в цілому, і в області, зокрема, податкову політику спрямовано на забезпечення стабільних надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків і, звичайно, на створення умов для подальшої інтеграції України у світову спільноту. ДПА України своїм наказом від 17.03.2008 року №159 (далі наказ №159) внесла зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, а також до форми податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої). Відповідно до наказу №159 одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, в т.ч. введено обов`язкове подання розшифровок податкових зобовґязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)). Звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обовґязкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. Таким чином, в разі не подання до органу державної податкової служби додатків до податкової декларації з податку на додану вартість, така податкова декларація вважається не визнаною як податкова декларація, про що повідомляється платника податків із зазначенням підстав її неприйняття. Згідно наказу №166, показники додатків до податкової декларації з податку на доданувартість повинні кореспондуватися з даними відповідної декларації. Тому, в разі виявлення у прийнятій декларації з податку на додану вартість та додатків до неї розбіжностей в даних, органом державної податкової служби проводиться документальна невиїзна перевірка. У разі ненадання платником податків інформації щодо такої податкової звітності органом державної податкової служби проводиться позапланова виїзна перевірка. Інформація податкової звітності з ПДВ, надіслана до центральної бази даних податкової звітності ДПА України, у розрізі контрагентів підлягає співставленню засобами системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з метою виявлення платників ПДВ, якими занижено суму податкових зобов’язань або завищено суму податкового кредиту.

 Результатом автоматизованого співставлення даних податкової звітності з податку на додану вартість є розподіл платників ПДВ за наявності операцій з контрагентами у поданій ними податковій звітності за такими категоріями:

o нульова категорія – розбіжностей при звірці показників податкової звітності контрагентів (розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ контрагентів) не виявлено. Задекларований податковий кредит відображено в податкових зобов’язаннях контрагентів (з урахуванням допустимого рівня розбіжностей, установленого ДПА України, 1 тис.грн.);

o перша категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкового кредиту менше, ніж податкових зобов’язань контрагентом;

o друга категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкових зобов’язань менше, ніж податкового кредиту контрагентами, у тому числі, платником ПДВ включено суми ПДВ до податкового кредиту на підставі документів, виписаних суб’єктом господарювання, незареєстрованим платником ПДВ або виписаних платником ПДВ, що не подає податкову звітність з ПДВ. Отримані результати автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з ПДВ підлягають перевірці органами ДПС на місцях в такій послідовності: – другої категорії; – нульової та першої категорії з від’ємним значенням ПДВ (р. 21); – нульової та першої категорії.

За наслідками перевірки отриманої інформації працівниками органу ДПС: – усуваються помилки, допущені працівником підрозділу ведення та захисту податкової звітності при введенні податкової звітності до електронної бази податкової звітності органом ДПС з паперового носія; – враховуються уточнюючі розрахунки (у разі їх подання платником ПДВ); – складаються акти перевірки платника ПДВ (камеральної, документальної невиїзної, планової, позапланової перевірки) із обов’язковим зазначенням у розрізі контрагентів донарахованих сум ПДВ. Всі податкові декларації і розрахунки з податку на додану вартість, що подаються платником ПДВ до податкової інспекції, підлягають обов’язковій камеральній перевірці працівниками підрозділів оподаткування юридичних, фізичних осіб протягом 30 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітної податкової декларації до органу ДПС або днем фактичного подання уточнюючого розрахунку.

Метою проведення камеральної перевірки податкової звітності є виявлення та упередження на першій стадії можливих порушень податкового законодавства за рахунок застосування окремих методів контролю та аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Підрозділи оподаткування юридичних, фізичних осіб проводять документальну невиїзну (камеральну) перевірку податкової звітності платника ПДВ другої категорії з урахуванням вимог до проведення документальної невиїзної перевірки, визначених Законом №509. Документальна невиїзна перевірка податкової звітності з податку на додану вартість проводиться на підставі пункту 1 статті 11 Закону №509 і триває протягом 30 днів, наступних за граничним днем подання звітної податкової декларації або фактичного подання уточнюючого розрахунку. Підрозділами податкового контролю, оподаткування фізичних осіб на підставі матеріалів, переданих підрозділом оподаткування юридичних осіб, проводиться позапланова виїзна перевірка платника ПДВ (постачальника) і платника ПДВ (отримувача). Позапланова виїзна перевірка проводиться в порядку та терміни, визначені Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, наказами ДПА України N441, N253, N327. На всіх етапах перевірки працівники підрозділу податкової міліції здійснюють оперативне відпрацювання інформації щодо платника ПДВ другої категорії та платників ПДВ, що заявили до відшкодування з бюджету ПДВ в порядку, встановленому чинними законодавчими та нормативно-правовими актами. Працівник підрозділу податкової міліції після отримання інформації від підрозділів оподаткування юридичних, фізичних осіб про незнаходження платника ПДВ за вказаними в реєстраційних документах даними, переліку платників ПДВ, які не надали відповідні документи на запит органу ДПС (з наданням працівником підрозділів оподаткування юридичних, фізичних осіб інформації про вжиті заходи (телефонний дзвінок, направлений запит тощо)), зобов’язаний встановити місцезнаходження платника ПДВ, суб’єкта господарювання незареєстрованого платником ПДВ.

У разі підтвердження відсутності платника ПДВ, суб’єкта господарювання, не зареєстрованого платником ПДВ, за його місцезнаходженням, встановити місцезнаходження його засновників, посадових осіб, провести їх опитування щодо здійснення господарських операцій (поставки товарів, послуг, відвантаження товарів, фактичного виконання робіт, транспортування, зберігання товарів по ланцюгу постачання товару до його споживача), виписки податкових накладних, виявлення активів платника ПДВ та ін. Проводиться перевірка згідно з вимогами ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України на предмет наявності ознак фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, інших злочинів. У разі встановлення місцезнаходження платника ПДВ, суб’єкта господарювання, не зареєстрованого платником ПДВ, підрозділ податкової міліції надає таку інформацію підрозділу оподаткування фізичних осіб, податкового контролю з метою проведення позапланової перевірки. Про проведену роботу підрозділ податкової міліції зобов’язаний повідомити підрозділи оподаткування юридичних, фізичних осіб та податкового контролю в письмовому вигляді протягом п’яти днів з моменту отримання службової записки від вказаних підрозділів. Впровадження нової форми податкової звітності дозволяє вдосконалити роботу з упередження відшкодування безпідставно заявлених сум ПДВ з бюджету, полегшує відпрацювання схем фінансово-господарської діяльності субґєктів господарювання, ланцюгів постачання для виявлення контрагентів з ознаками фіктивності, схем мінімізації податкових зобовґязань та ухилення від оподаткування, у тому числі із використанням “транзитних” підприємств, приділяючи увагу забезпеченню трудовими ресурсами, виробничими потужностями, складськими приміщеннями, легітимності нерезидентів та правомірності проведення експортно-імпортних операцій, рівню сплати податків, його відповідності показникам даної галузі та результатам фінансово-господарської діяльності підприємства. Також дає змогу автоматизувати та прискорити процедуру проведення підтвердження заявлених сум ПДВ до відшкодування платникам, які працюють прозоро, без застосування схем ухилення від оподаткування. ІV. Забезпечення виконання державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки. Постановою КМУ від 2 липня 2008р. № 594 затверджена Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки. Європейська інтеграція є визначальним чинником як зовнішньої, так і внутрішньої політики держави, зміцнює безпеку та позитивно впливає на відносини України з іншими державами. Реалізація курсу на інтеграцію до ЄС забезпечує гарантії верховенства права, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства і демократії, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки. На сьогодні інтеграція України до ЄС не має широкої громадської підтримки в українському суспільстві. Отже, пріоритетом у роботі, пов’язаній з реалізацією стратегічного курсу України на євроінтеграцію, є підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС та функціонування його інституцій, стандарти життя в європейських державах, співпрацю України з ЄС, а також його державами-членами. Метою Програми є подальше підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві. Можливі три варіанти досягнення мети Програми: – застосування механізму, передбаченого Державною програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки; – проведення широкомасштабних інформаційних кампаній з урахуванням досвіду держав – кандидатів на вступ до ЄС, зокрема, щодо підготовки їх населення до участі в референдумах про вступ до ЄС; – провадження інформаційно-просвітницької діяльності з метою формування громадської підтримки інтеграції України до ЄС як процесу внутрішніх реформ, спрямованих на наближення стандартів життя в державі до європейських, шляхом роз’яснення переваг, що виникають на різних етапах такої інтеграції (не лише на етапі набуття членства). Результати аналізу роботи в 2004-2007 роках свідчать про необхідність запровадження якісно нового механізму координації, контролю, кадрового та фінансового забезпечення виконання Програми порівняно з тим, що використовувався раніше. Досвід інформаційних кампаній, що проводилися у державах – кандидатах на вступ до ЄС, не може бути сьогодні застосований в Україні повною мірою через те, що вона не є державою – кандидатом на вступ до ЄС. Отже, оптимальним є третій варіант, оскільки він передбачає: – підвищення рівня прозорості урядової політики; – інформування громадян України щодо практичних можливостей використання результатів співпраці з ЄС; – проведення загальнонаціональної громадської дискусії щодо інтеграції України до ЄС; – формування запиту громадськості щодо проведення реформ відповідно до європейської моделі розвитку держави; – організацію та провадження інформаційно-просвітницької діяльності на регіональному рівні; – значне підвищення рівня інституціонального, кадрового та фінансового забезпечення виконання Програми; – застосування принципу трисекторного партнерства між органами виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової інформації, а також громадськими організаціями. Координація діяльності з виконання Програми покладається на Держкомтелерадіо. Для забезпечення виконання Програми та проведення її моніторингу Держкомтелерадіо утворює в установленому порядку координаційну раду з числа представників Держкомтелерадіо, заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації та народних депутатів України. Головою ради є керівник Програми. Координаційна рада діє на підставі положення, яке затверджується Держкомтелерадіо. Пропозиції та рекомендації координаційної ради за результатами обговорення проектів і програм з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями і поданих для участі в конкурсі, враховуються під час визначення його переможців. Держкомтелерадіо у разі потреби подає в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Програми. Очікувані результати, ефективність Програми Виконання Програми дасть змогу: – створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для дотримання курсу на європейську інтеграцію України; – підвищити рівень поінформованості громадськості з питань ЄС; – посилити політичну підтримку ідеї членства України в ЄС; – активізувати транскордонне співробітництво регіонів України з відповідними регіонами держав – членів ЄС; – збільшити середньодобовий обсяг теле- та радіомовлення за рахунок створення теле- і радіопрограм про європейську інтеграцію України; – збільшити обсяг друкованої продукції (книжок, інформаційних буклетів, брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць) з історії та перспектив розвитку ЄС і кількість публікацій з питань європейської інтеграції України у друкованих засобах масової інформації; – створити нові та поповнити наявні інтернет-сторінки з інформацією з питань європейської інтеграції України. V. Створення підприємствами та підпорядкованими ДПІ, що належать до сфери управління ДПА області, сприятливих умов для безперешкодного доступу інвалідів у будівлі зазначених установ. У грудні 2007 року на виконання Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” проведено колегію облдержадміністрації з зазначеного питання. За результатами проведеної колегії розпорядженням голови надані відповідні доручення головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам управлінь та відомств облдержадміністрації. Питання забезпечення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями є актуальним. Адже тільки на Хмельниччині станом на 01.01.08 проживає 104,8 тис. інвалідів всіх категорій, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком; 5,7 тис. дітей-інвалідів до 18-років, понад 5 тис. осіб з вадами зору та слуху. Понад 29,0 тис. осіб перебувають на обліку в Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві для забезпечення протезними виробами, ортопедичним взуттям, бандажами, іншими засобами реабілітації та пересування. За результатами проведеної роботи спрямовані станом на 1 вересня 2008 року забезпечено доступність до 9011 об’єктів, що становить 92,4% від загальної потреби, у тому числі: місцеві органи влади – 95,3%, органи місцевого самоврядування – 99,7, заклади охорони здоровґя – 98,5%, соціального захисту – 100%, заклади культури – 98,3%, освіти і науки – 99,2%, культові споруди – 75,5%, інші – 88%. На жаль, більшість обґєктів облаштовані з порушенням державно-будівельних норм (Білогірґя, Деражня, Дунаївці, Нова Ушиця, Теофіполь, Кам-Подільський, Нетішині, Славута, Хмельницький). З метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями рішенням тринадцятої сесії обласної ради від 26 березня 2008 року № 9-13/2008 затверджено обласну Програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2008-2011 роки. Рішенням сесії також рекомендовано місцевим радам прийняти відповідні місцеві програми, передбачити цільові кошти на їх виконання. У даний час такі програми прийняті в усіх районах і містах області. За період з грудня 2007 року по червень 2008 року питання забезпечення безперешкодного доступу тричі розглянуто на колегіях облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації брали участь у робочих засіданнях комітетів доступності, надавали практичну допомогу у вирішенні зазначених доручень. Підприємства житлово-комунального господарства на місцях здійснюють контроль по підготовці проектно-кошторисної документації будівель, які почнуть будуватися в наступні періоди. З 19 травня по 14 червня поточного року робочими групами, до складу яких увійшли і представники громадських організацій інвалідів, здійснені перевірки результатів проведеної роботи на місцях з урахуванням поданої інформації місцевими органами влади. У ході перевірок виявлені певні недоліки. На перехрестях багатолюдних місць в цілому по області встановлено 138 світлофорів, зі звуковою сигналізацією працює лише у м.Хмельницькому – 16, у м.Камґянці-Подільському – 2. Протягом І півріччя додатково жоден світлофор не облаштований звуковим сигналом. Протягом поточного року 415 житлових будинків, де проживають інваліди, забезпечено безперешкодним доступом, що становить лише 63% від загальної потреби. Аналізуючи облаштування обґєктів, які є власністю державних фондів інших представництв центральних органів виконавчої влади, необхідно відзначити, що створені відповідні умови для безперешкодного доступ лише в Будинку рад, за рахунок видатків обласного бюджету, у Будинку освіти – за рахунок позабюджетних надходжень. Іншими керівниками такі роботи не проведені. Прес-служба ДПА у Хмельницький області