https://moyagazeta.com/

Через  війну послуги Київстар зв’язку на територіях ведення бойових дій чи тимчасово захоплених ворогом можуть бути обмеженими.

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Київстар» або «оператор») цінує
тривалу співпрацю між нашими компаніями та повідомляє наступне.
Київстар завжди був і є для бізнесу України надійним партнером, який надає клієнтам
затребувані технологічні послуги.
24 лютого 2022 року Україна стикнулася з масштабним вторгненням військ Російської
Федерації на територію нашої держави та військовою агресією Російської Федерації проти України,
що стало підставою введення воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком
на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року No64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні», та продовжено на сьогоднішній день відповідними указами
Президента України.
Відповідно до договірних відносин між нашими компаніями, вимог законодавства та позиції
Торгово-промислової палати України зазначені вище обставини з 24 лютого 2022 року до їх
офіційного закінчення, вважаються надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами
для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи
іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору,
контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало
неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили).
В силу специфіки діяльності оператора «Київстар», а саме – надання послуг зв’язку, для яких
важлива цілісність інфраструктури та робота телекомунікаційного обладнання, ми маємо
повідомити вас, що ведення бойових дій на території України напряму впливає на можливість
надання таких послуг. Тобто військові дії, руйнація інфраструктури, тимчасова окупація територій,
де розміщені елементи мережі оператора з телекомунікаційним обладнанням, можуть
унеможливлювати роботу оператора зв’язку та відновлення об’єктів інфраструктури і, відповідно,
бути причиною зазначених вище форс-мажорних обставин. Такі фактори унеможливлюють також і
вчасне надання у письмовому вигляді офіційного повідомлення про настання форс-мажорних
обставин на юридичні адреси підприємств, які зареєстровані в зоні ведення бойових дій чи на
тимчасово захоплених ворогом територіях.
Дане повідомлення є інформаційним на випадок, якщо ваше підприємство безпосередньо
знаходиться/знаходилось на території ведення бойових дій, що унеможливлює/унеможливлювало
надання йому послуг оператора зв’язку «Київстар» внаслідок настання форс-мажорних обставин.
Важливо: Київстар продовжує працювати в умовах війни та постійно відновлює пошкоджені
ділянки мережі й обладнання там, де до них є доступ та відповідні умови безпеки.
До цього повідомлення додаємо копію офіційного листа Торгово-промислової палати
України № 2024/02.0-7.1 від 28 лютого 2022 року, який підтверджує настання форс-мажорних
обставин.
З повагою,
Начальник департаменту
розвитку продажу та обслуговування