https://moyagazeta.com/

В Хмельницькому розроблено новий проект Програми зайнятості

Як інформує начальник управління праці та соціального захисту населення Слов’ян Воронецький працівниками управління здійснено обробку аналітичної інформації про соціально-економічний розвиток міста, стан зайнятості та безробіття, передбачено заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці міста, у тому числі щодо мінімізації впливу фінансово-економічної кризи на сферу зайнятості населення.

В рамках Програми планується розроблення відповідних заходів, спрямованих на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.
Програма націлена на запобігання масовому безробіттю, забезпечення кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими основними напрямками:
• створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримку інвесторам, які створюють нові робочі місця;
• сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення;
• оперативне реагування на загрозу масового вивільнення, на зменшення чисель¬ності робітників, які підлягають звільненню;
• здійснення активних заходів щодо легалізації “тіньової” зайнятості;
• забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, шкільній молоді та неповнолітнім, котрі не навчаються і не працюють;
• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою формування в позитивного іміджу робітничих професій;
• сприяння збереженню наявних робочих місць та створенню нових робочих місць;
• сприяння у працевлаштуванні незайнятим громадянам, зокрема молоді;
• організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;
• зниження тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості;
• організація оплачуваних громадських робіт.

В умовах негативного впливу світової фінансової кризи ринок праці міста Хмельницького відреагував звуженням попиту на працю, скороченням робочого часу, порушенням співвідношення між попитом та пропозицією кваліфікованої робочої сили.
Кількість актуальних вакансій на підприємствах міста Хмельницького станом на 01.11.2009 року становила 68, що на 20 вакансій менше ніж у попередньому місяці та на 123 вакансії менше ніж на початку року.

Чисельність безробітних на 01.11.2009 року становила 1359 осіб, що на 41 особу (2,9%) менше у порівнянні до попереднього місяця та на 254 особи (15,7%) менше у порівнянні до початку року. Навантаження на одну вільну вакансію становить 20 осіб.
Найбільшу чисельність безробітних протягом 2009 року зареєстровано станом на 01.04.2009 року – 2176 осіб.

Згідно аналізу, здійсненого управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в ході розробки Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2010-2011 роки, основними причинами безробіття є: скорочення обсягів виробництва (пропонованих робіт та послуг), у зв’язку з падінням відповідного попиту на продукцію (роботи, послуги), дисбаланс у пропозиції наявної робочої сили та вільними вакансіями, що пропонуються роботодавцями міста; відсутність досвіду роботи, професійних навичок і вмінь у молоді; відсутність потреби роботодавців у працівниках, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Чинники, що діють у бік збільшення рівня безробіття на даний час: дефіцитність інвестицій для створення нових робочих місць; потреба структурної реорганізації неефективної економіки.
Якщо розглядати дану проблему за віковим критерієм, то основною причиною незайнятості серед молоді є складнощі у пошуку роботи після закінчення навчальних закладів, для осіб середнього віку – ризик бути вивільненим з економічних причин; для осіб старшого працездатного віку ризиковим є передпенсійний вік.

Основною причиною звільнень працівників є структурна перебудова економіки: призупинення або повне припинення діяльності підприємств, продукція яких виявляється неконкурентноздатною або не знаходить збуту. Отже, згідно проекту Програми у 2010-2011 роках зусилля міської влади будуть направлені на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісної і якісної збалансованості ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.
За додатковою інформацією звертатись за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 71, каб., 50; тел.70-41-46.

Автор: УВІП