Якщо батьки не хочуть або не можуть піклуватись про дітей, тоді втручається держава

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Відповідно до Порядку тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років у разі, коли рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується; один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним або місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.
Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає до управління праці та соціального захисту населення:

– заяву за формою, затвердженою Мінпраці,
– копію свідоцтва про народження дитини,
– довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини,
– довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
– рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення від їх сплати;
– довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні; у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним;
– повідомлення про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Цей вид допомоги призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи, в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку, що складає на сьогоднішній день для дитини віком до 6 років 120 грн., а для дитини віком від 6 до 18 років 154,20 грн.

Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України (2947-14), тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду; виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; досягнення дитиною 18-річного віку; влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; скасування або визнання усиновлення недійсним; усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); відмови від стягнення аліментів; добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти; скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; встановлення над дитиною опіки чи піклування, а також ряду інших обставин.

Про виникнення однієї з цих обставин одержувач допомоги зобов’язаний повідомити у десятиденний строк управління праці та соціального захисту населення.

Для отримання додаткових роз’яснень і консультації з цього питання необхідно звертатись до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, телефони для довідок: 67-02-91, 79-21-15, 64-43-49, 72-53-08, 3-12-17.