https://moyagazeta.com/

Роз'яснення щодо шляхів врегулювання проблеми дострокового зняття банківських вкладів

Водночас, забезпечення високих темпів економічного розвитку у подальшому неможливе без модернізації підходів до здійснення фінансової політики держави. Адже фінансовий сектор України на сьогодні не виконує належним чином функцію фінансового забезпечення стабільного економічного розвитку. Однією з причин цього є недостатній рівень довіри між банками та їх клієнтами. Значною мірою це є наслідком того, що відносини між ними не завжди будуються на засадах паритетності та рівноправності, що відбувається у т.ч. через недосконалості діючого законодавства.

У зв’язку із цим Національний банк України одним із своїх завдань вбачає ініціювання змін до діючого законодавства, які б, серед іншого, усували б можливість виникнення асиметрії у правах та обов’язках фінансових посередників та їх клієнтів. Така робота, зокрема, проводиться у напрямку захисту позичальників від нав’язування банками наперед невигідних умов кредитного договору (скриті комісії, односторонній перегляд ключових умов договору).

Але існують певні обставини, коли і банки потерпають від дій клієнтів. Особливо це дається взнаки, коли вкладники достроково і без належного попередження пред’являють вимоги до дострокового вилучення коштів із своїх депозитних рахунків. Такі дії вкладників, якщо вони набувають масового характеру, ставлять під загрозу усю фінансову систему країни, що наочно довела фінансова криза 2008-2009 років, а також події останнього кварталу 2004 р.

Питання, які стосуються прав та обов’язків вкладників банків, є дуже делікатними та непростими. Водночас, принциповою позицією Національного банку України є здійснення політики на засадах відкритості та прозорості. Це, зокрема, передбачає ухвалення рішень з обов’язковим врахуванням позицій громадськості. Саме з огляду на це Національний банк України й запросив усіх бажаючих до обговорення можливих шляхів врегулювання проблеми дострокового зняття банківських вкладів.

Можливі шляхи розв’язання цієї проблеми, які наведені у повідомленні, що розміщене на офіційному веб-сайті Національного банку України, слід сприймати не як кінцеву позицію Національного банку України з цього питання, а як запрошення до дискусії.
Національний банк України твердо стоїть на позиціях, що рішення в таких делікатних питаннях, як визначення прав та обов’язків вкладників, можуть ухвалюватися лише після їх широкого обговорення та за наявності переважаючої підтримки відповідних дій з боку усіх зацікавлених суспільних груп. Лише після винайдення взаємоприйнятних механізмів вирішення цього питання Національний банк України виноситиме напрацьовані пропозицій на розгляд Верховної Ради України.