https://moyagazeta.com/

Увага! Реєстрація мопедів та скутерів.

– Миколо Івановичу, розкажіть про процедуру реєстрації мопедів. Чим це передбачено?
– 29.12.2009 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1371 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340, та Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487, а також викладено в новій редакції Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388.

Зазначеною постановою запроваджується з 1 січня 2010 року і державна реєстрація мопедів. При цьому передбачено, що перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності Порядком, до 1 липня 2010 року може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

– Отже, до 1 липня 2010 року можна проходити без відповідних документів на транспортний засіб?
– Це означає, що проведення першої державної реєстрації мопедів, які були придбані до набрання чинності Порядком і документи про правомірність їх придбання у власників відсутні, до 01.07.2010 відбувається без надання таких документів на підставі ґрунтовних висновків, затверджених керівництвом У(В)ДАІ, після проведення перевірки законності придбання цих транспортних засобів, а також на підставі дослідження транспортного засобу, яке проводиться фахівцями експертної служби МВС. Вартість дослідження встановлюється даною службою.

– Що ж передбачає собою державна реєстрація мопедів?
– Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції. Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються на одну з цих осіб. У разі відсутності одного з співвласників, державна реєстрація проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально.

Транспортні засоби, що належать фізичним особам-підприємцям, реєструються за ними, як за фізичними особами. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі – власники), зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.
Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі – правомірність придбання) транспортних засобів, оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи), відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України “Про дорожній рух”) ( 3353-12 ), а також транспортні засоби, зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог зазначеного Закону ( 3353-12 ).

Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є засвідчені підписом відповідної посадової особи, що скріплений печаткою:
-довідка-рахунок за формою згідно з додатком 1, видана суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
– договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;
– копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;
– довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;
– акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;
– вантажна митна декларація або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
– договір фінансового лізингу.

– Яка ж вартість проведення реєстрації мопедів?

– Вартість реєстрації мопедів включає в себе: вартість тимчасового реєстраційного талону, номерного знаку, послуг за огляд транспортного засобу, оформлення реєстраційних документів, проведення реєстрації (перереєстрації) та націнку за вартість спецпродукції.
Реєстрація мопедів з видачею тимчасового реєстраційного талону та номерних знаків):
– Огляд транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, видачі дозволу на переобладнання або заміни номерного агрегату мототранспорту, причепів – 7,00;
– Оформлення реєстраційних документів – 15.00;
– Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів – 12, 00;
– Надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.1992 № 47 – 13,65;
Реєстрація мопедів (спецпродукція )
– Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС (бланк тимчасового реєстраційного талону) – 36.00;
– Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС (державний номерний знак) (мопед) – 18.60.

Зняття з обліку мопедів
– Огляд транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, видачі дозволу на переобладнання або заміни номерного агрегату мототранспорту, причепів – 7.00;
– Оформлення реєстраційних документів – 15.00;
– Надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.1992 № 47 – 1,73.
Зняття з обліку мопедів (спецпродукція)
– Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС (державний номерний знак тип 3-2 )(для разових поїздок для мопедів) – 6,90.
Загалом вартість реєстрації становить 102,25 грн.

– А що Ви можете розказати особам, які бажають отримати посвідчення водія для керування мопедом?
– Для відкриття нижчих категорій, а саме – «А1» та «А», в посвідченні водія, особа подає до РЕП ДАІ довідки про проходження двадцятигодинних курсів навчання керуванню на відповідному транспортному засобі у закладах з підготовки водіїв (якщо посвідчення водія було видане до 16.03.2010, така довідка не потрібна), підтвердження керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з відкритих категорій та складає практичний іспит з керування на транспортному засобі нижчої категорії.
Особам, які бажають отримати посвідчення водія для керування транспортними засобами виключно категорії “А1”, видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом з безстроковим терміном дії.

При цьому у вартість отримання такого талону із складанням іспитів повинно входити: вартість тимчасового талону на право керування транспортним засобом, талону попереджень, послуг за оформлення документів на право керування транспортними засобами, надання в користування юридичним або фізичним особам робочого місця в спеціальних приміщеннях (класах) для складання іспитів з Правил дорожнього руху, приймання іспитів з навичок керування транспортними засобами, підготовку та заповнення документів для проведення реєстраційно-екзаменаційних операцій, а також націнку за вартість спецпродукції.

ТАРИФИ по оформленню посвідчення водія категорії «А1» УДАІ УМВСУ в Хмельницькій області
 

Також, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до власників транспортних засобів з проханням про своєчасну реєстрацію транспортного засобу. Не потрібно це відкладати на останній день! Уникайте великої кількості черг та економте Ваш час!