https://moyagazeta.com/

За перше півріччя 2010 року вже майже 70 хмельничан змінили своє ім'я

Тож пропонуємо вам юридичні поради з приводу зміни імені та прізвища Хмельницького міськрайонного управління юстиції.

Фізичні особи, реалізуючи особисте немайнове право на ім’я, мають право на його зміну. Така зміна, в свою чергу, тягне за собою певні наслідки, а саме: змінюється статус, що пов’язаний з індивідуалізацією особи.
До відділів реєстрації актів цивільного стану регулярно надходять заяви на зміну імені. Зокрема, відділом реєстрації актів цивільного стану по місту Хмельницькому за І півріччя 2010 року задоволено 67 заяв щодо зміни імені.

В яких випадках виникає можливість у фізичної особи змінити своє прізвище?
Фізичні особи можуть змінювати прізвище у випадках:

а) державної реєстрації шлюбу шляхом зміни свого прізвища на прізвище подружжя або приєднання до свого прізвища прізвище другого з подружжя;

б) зміни свого прізвища у зв’язку з реєстрацією недійсного шлюбу, (в такому випадку особа повинна повернути своє попереднє прізвище, оскільки вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави);

в) розірвання шлюбу, при якому кожен з подружжя може повернути своє дошлюбне прізвище;

г) переміни прізвища обома батьками, що тягне за собою переміну прізвища дитини, яка не досягла семи років, а у випадках досягнення дитиною семи років така переміна здійснюється за її згодою;

д) у випадку переміни прізвища одного з батьків, питання про зміну прізвища дитини може бути вирішено за погодженням між батьками та за згодою дитини, що досягла 7 років, а за відсутності погодження між батьками – органом опіки та піклування або судом.

Яким чином фізична особа може змінити власне ім’я?
Особа може самостійно змінювати власне ім’я при досягненні 16-річного віку, а за згодою батьків з досягненням 14 років. Законодавець підстав для зміни імені не визначає, тому особа може змінювати власне ім’я за будь-яких обставин. Але найбільш поширеною причиною, яка спонукає особу змінити ім’я визнається неблагозвучність імені.

Чи передбачена можливість зміни по батькові фізичної особи?
Цю складову імені особа має право перемінити у випадку зміни свого імені її батьком. Проте, у разі зміни імені батьком особи, яка досягла 14 років, “по батькові” змінюється за її згодою. А у повнолітніх дітей “по батькові” змінюється за їх письмовим зверненням до відділу реєстрації актів цивільного стану з обов’язковим поданням документу, що підтверджує зміну власного імені батька.

Який законний порядок зміни імені?
Реєстрація зміни імені громадян України провадиться за їх заявою відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання. Як правило, право на зміну імені мають фізичні особи, яким виповнилося 16 років. Однак законодавець дозволяє здійснити таку зміну з досягненням фізичною особою 14-річного віку, але в цьому разі необхідною є згода батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника. Заява про зміну імені відділом РАЦС розглядається у тримісячний строк з дня її подання: за цей час надсилаються необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені. У разі надання дозволу на зміну імені, заявник у тримісячний строк може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу РАЦС, які складають актовий запис про зміну імені і видають свідоцтво про зміну імені.