https://moyagazeta.com/

Науковці соціальної сфери в хмельницькій «Україні»

Базою для проведення науково-практичної конференції заклад став не випадково, адже він є визнаним лідером і піонером в регіоні у підготовці фахівців соціальної сфери.

Зокрема, фахівців з соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації тут готують з 1999 року. За час існування інституту випустилось більше двох тисяч фахівців вказаних спеціальностей, які працюють в реабілітаційних центрах, органах соціального захисту населення, на державній службі та у вищих навчальних закладах Хмельниччини.

Результати набору на перший курс у поточному році показали популярність як закладу, так і спеціальностей соціальної сфери, – він є лідером по набору студентів серед недержавних ВНЗ області.
Метою конференції було обговорення актуальних питань підготовки фахівців соціальної сфери напрямів «соціальна робота», «психологія» та «фізична реабілітація» та визначення перспектив розвитку системи професійної освіти працівників соціальної сфери.
До участі в конференції долучилися співробітники головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, Давиденко Г.М. – заступник Хмельницького міського голови, та інші.

В заході взяли участь провідні науковці галузі: професор Ярошенко А.О. – директор Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; професор Башкін І.М. – завідувач кафедри фізичної реабілітації Університету «Україна»; професор Швалб Ю.М. – завідувач кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету ім. Т. Шевченка; професор Поліщук В.А. – завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; професор Савчин М.В. – завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка; професор Потапчук Є.М. –декан соціально-психологічного факультету Хмельницького національного університету; професор Кабаченко Н.В. – керівник Школи соціальної роботи імені професора В. Полтавця Національного Університету «Києво-Могилянська Академія».

Активними учасниками конференції від Хмельницького інституту соціальних технологій стали проректор з наукової роботи, професор Галімов А.В.; завідувач кафедри соціальної роботи, професор Сметанський М.І.; професор кафедри психології Томчук М.І.
Цікавими також були матеріали, представлені науковцями із Білорусії та Польщі.

За трохи більше ніж десятилітню історію інституту тут започатковано і систематично проводяться наукові заходи різного рівня – від міжвузівських круглих столів по окремих спеціальностях та студентських наукових конференцій до міжнародних наукових форумів. Зокрема, гарною традицією стало проведення щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації», яких відбулося вже шість; щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації» – п’ять. Також багаторічну традицію мають «Сковородинські читання на Поділлі». Ректорат, професорсько-викладацький склад та студентство інституту, незважаючи на складну ситуацію в країні, докладають максимум зусиль для того, щоб Хмельницький інститут Університету «Україна» був справжнім осередком науки в галузі підготовки фахівців соціальної сфери. Діяльність колективу інституту спрямована не на виживання, а на розвиток закладу і дотримання його відповідності четвертому рівню акредитації.

Конференція також стала пам’ятною для доктора філософських наук, давнього друга інституту Предборської І.М. На цьому заході за вагомий особистий внесок у розвиток інклюзивного навчального закладу її обрано почесним професором Університету «Україна».