https://moyagazeta.com/

Університет «Україна» на Хмельниччині

Якщо ми розглянемо модель розвитку будь-якого суспільства, то з неминучістю підійдемо до проблеми ієрархізації факторів розвитку, визначення того, які з цих факторів є головними, а які другорядними. Дуже проста логіка підкаже нам, що основним фактором є людина, а, в свою чергу, визначальним чинником розвитку людського фактору є освіта, в тому числі і вища.

Вища освіта є органічною частиною суспільства і розвивається, переживаючи усі проблеми і негаразди, разом з суспільством. Якщо перед нашим суспільством 20 років стоїть проблема реформування, то вища освіта йде тим самим шляхом. Розвиток одного з найпотужніших недержавних вищих навчальних закладів України – Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» – яскравий тому приклад.

Однією з найважливіших подій перших років незалежності України стало формування нової за структурою і змістом системи освіти. З’явилися і досить інтенсивно розвивалися недержавні вищі навчальні заклади. Серед них поряд із суто приватними діють і муніципальні, змішані, колективні та спільні з державними.

За роки свого існування вони стали невід’ємною складовою єдиного національного освітянського простору України.
Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» створено як представництво у 1999 р. Очолив заклад М. Є. Чайковський. У 2002 р. представництво було реорганізоване у філію а у червні 2005 р. у Хмельницький інститут соціальних технологій.

Відкриття парку «Сад Григорія Сковороди» (ректор та мер)

Відкриття закладу із умовами для освіти та соціальної адаптації найбільш незахищених верств населення – інвалідів, з свого боку підтримали тогочасний Хмельницький міський голова М.К. Чекман, обласне та міське товариства інвалідів, обласна організація ветеранів Афганістану, направивши відповідні листи міністру освіти України. Всебічну підтримку новому навчальному закладові надала Хмельницька обласна рада та тогочасний її голова М.І. Приступа, одразу ж надавши приміщення для роботи приймальної комісії, а пізніше – навчальні приміщення, а також редактор міської газети «Проскурів» Б.П. Теленько, керівник державного підприємства «Західвійськбуд», полковник А.Д. Довгополюк та його заступник полковник І.М.Грушецький, бувший начальник управління освіти і науки Хмельницької ОДА С.В. Вознюк, Хмельницький міський голова С.І. Мельник.

За дванадцять років своєї діяльності інститут сформувався в інклюзивний освітній комплекс четвертого рівня акредитації, в якому вперше на Хмельниччині створене безбар’єрне середовище для здобуття вищої освіти для усіх верств населення в тому числі соціально незахищених студентів та студентів з особливими потребами. Інклюзивний освітній простір – це система організації навчально-виховного процесу для студентів з особливими потребами за умови його пристосування до їх індивідуальних особливостей в спільних з усіма студентами академічних групах. Навчання зазначеної категорії студентів, зокрема, потребує адаптації навчальних програм та планів, відповідного архітектурного середовища, методів та форм навчання, використання існуючих в громаді ресурсів, залучення батьків, співпраці з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких студентів, створення позитивного психологічного клімату у навчально-виховному середовищі.

Заклад готує соціальних працівників, психологів, спеціалістів з фізичної реабілітації, правознавців, фінансистів. Випускники отримують дипломи державного зразка від молодшого спеціаліста до магістра. Крім магістратури у інституті здійснюється перепідготовка фахівців шляхом надання другої вищої освіти по спеціальностях психологія і соціальна робота.

Стабільним в сучасних несприятливих демографічних умовах залишається контингент студентів. Пройдено усі планові повторні акредитації. Ліцензується підготовка бакалаврів по спеціальності «документознавство та інформаційна діяльність» та перепідготовки фахівців шляхом надання другої вищої освіти по спеціальності «фізична реабілітація».

В наших стінах здобувають вищу освіту близько 2 тисяч студентів денної та заочної форм навчання.
Структура інституту включає в себе шість кафедр, з них п’ять випускаючих. Навчально-виховний процес в інституті здійснюють дванадцять докторів наук, професорів, більше шестидесяти кандидатів наук, доцентів, висококваліфіковані викладачі. Також у закладі сформовано потужну базу студентських навчально-науково-виробничих підрозділів, в яких студенти отримують практичну підготовку до майбутньої трудової діяльності. Це юридична клініка, навчально-реабілітаційний центр, науково-методичний центр інклюзивного навчання. Інститут має гуртожиток, спортивний зал, бібліотеку з близько 80 тисяч примірників навчально-наукової літератури, інформаційно-комп’ютерний центр з вільним виходом у мережу Internet.

З минулого навчального року введено бюджетні місця для навчан¬ня за рахунок інституту першокурсників, які показали найвищій рівень знань за результатами ЗНО. Вони отримають змогу навчатися перший семестр безкоштовно. Далі все визначатиме сесія, по її результатах буде визначено чи буде продовжено навчання за рахунок бюджету інституту. Якщо лідер не здасть сесію на відмінно, бюджетне місце перейде до іншого студента, який стане відмінником по результатах семестру. На даний час в інституті навчається 8 таких студентів.

Вагомим внеском інституту в культурний розвиток міста стало встановлення на території інституту пам’ятника видатному українському філософу Григорію Сковороді, єдиного в області діючого сонячного годинника, а в поточному році – відкриття за сприяння міського голови С. Мельника парку «Сад Григорія Сковороди».

Ініціатор цих заходів та натхненник розвитку закладу – ректор Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України. заслужений тренер України з традиційного карате-до Михайло Чайковський. Цьогоріч він став лауреатом премії імені Богдана Хмельницького у галузі історії, культури і мистецтва. Окрім цього, він є лауреатом премії імені Гальчевського у номінації «За освітню діяльність» та нагороджений Хрестом Пошани «За духовне відродження». Михайло Євгенович добре знаний на Хмельниччині як громадський діяч, голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди, почесний президент Подільського центру традиційного карате «Пєрєсвєт». За плідну діяльність по створенню та розвитку інклюзивного вишу неодноразово нагороджувався грамотами міської та обласної влади, відзнаками Міністерства освіти і науки та Міністерства праці і соціальної політики України.

В цьому році за даними системи «Конкурс» інститут є лідером по набору студентів на серед недержавних ВНЗ області. Інститут став закладом вищої освіти, який по праву вважається лідером у підготовці фахівців соціальної сфери. Дійсно, адже саме тут вперше в області розпочалась підготовка фахівців по спеціальностях «соціальна робота» та «фізична реабілітація». Підготовка фахівців по спеціальності «психологія», з якою дуже часто плутають іншу спеціальність – «практична психологія», також відрізняється максимальною кількістю фахових дисциплін у навчальному плані.

Від моменту створення інституту до сьогодення ми маємо плідну співпрацю з усіма органами місцевої влади та самоврядування. Велику допомогу в процесі підготовки до ліцензування та акредитації спеціальностей закладу здійснює управління освіти і науки Хмельницької ОДА та регіональна громадська експертна комісія з ліцензування та акредитації. Хмельницька обласна Рада надає підтримку у створенні необхідної навчально-матеріальної бази, Хмельницький міськвиконком оплачує навчання інвалідів та малозабезпечених хмельничан, а також передав у безкоштовну оренду гуртожиток.

Неможливо не відмітити плідну співпрацю з підприємствами та організаціями міста та області в питанні організації практичної підготовки наших студентів. Інститут має угоди про практику з більш ніж 150 підприємств і організацій області різного підпорядкування та форм власності. Це органи місцевого самоврядування, судові та правоохоронні органи, заклади освіти, виробничі та фінансові підприємства, лікарні, засоби масової інформації та ін. Там же працевлаштовуються і наші випускники.

До речі, потужний імпульс підвищенню рівня забезпечення підприємств та організацій регіону надав експеримент по організації дистанційного навчання в регіоні. У містах і районах області в ході експерименту отримали дипломи державного зразка більше 1,5 тис. випускників дистанційної форми навчання і, що не менш важливо, було збережено для регіонального ринку праці велику групу фахівців з фінансів, бухгалтерського обліку, правознавства та діловодства.

Заклад з упевненістю дивиться у майбутнє. Адже ми є структурним підрозділом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». На даний час в університеті діє 19 інститутів, 3 філії, 6 коледжів, в яких навчається близько 30 тисяч студентів. Відкрито 5 спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій за 10 спеціальностями, у т.ч. 2 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських дисертацій за 5 спеціальностями. Університет «Україна» є учасником педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації і продовжує займати провідне місце в Україні у напрямі розроблення науково-організаційних засад інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище.

На цьому перше знайомство з Хмельницьким інститутом соціальних технологій Університету «Україна» завершується. Але ми продовжимо розмову про цей виш в наступних номерах, в якій докладно розглянемо процес підготовки фахівців по спеціальностях, які проліцензовані та акредитовані в інституті. Вас чекає зустріч з кафедрами. їх викладачами та студентами.