https://moyagazeta.com/

Відкритий лист до Симоненкка П.М.

Суть справи: у зв’язку із ліквідацією багатьох промислових підприємств та різким скороченням робочих місць за останні 17 років багато людей були змушені у пошуках джерел існування розпочати, на свій страх і ризик, підприємницьку діяльність. Опинившись поза увагою та соціально-економічним захистом держави, у категорії так званих «самозайнятих», вони навчилися не тільки турбуватися самі про себе, а й приносити користь державі, стабільно сплачуючи податки та збори. Розмір таких податків та зборів на сьогоднішній день встановлюється рішеннями місцевих рад на підставі положень ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1 Закону України «Про систему оподаткування», ст.18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори».

Так, наприклад, розмір ринкового збору для непродовольчих товарів, визначений рішенням Хмельницької міської ради №26 від 19 вересня 2001 року був встановлений на рівні від 0,05 до 0,15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб- підприємців, що становило від 0,85 грн. до 2,55 грн. у грошовому вираженні за кожен день торгівлі. Положення внесеного на розгляд Верховної Ради та прийнятого у першому читанні проекту ЗУ «Про місцеві податки та збори» передбачають встановлення розміру ринкового збору від 0,25 до 2,5 відсотків мінімальної заробітної плати (на 1 січня звітного року) за квадратний метр площі земельної ділянки за кожен день торгівлі. Мінімальна площа під найменшим кіоском складає не менше 4 квадратних метрів. От і виходить, що за кожен день торгівлі фізичні особи-підприємці мають сплачувати мінімум від 6,04 грн. до 15,125 грн. тільки ринкового збору.

А якщо порахувати збільшення решти платежів та витрат в умовах фінансової кризи та девальвації національної валюти, то займатися підприємницької діяльністю такій категорії людей вже не буде сенсу – вони знову лишаться без джерел для існування. Та й місту, де утримання інфраструктури залежить від рівня надходжень до міського бюджету з місцевих ринків, це в майбутньому загрожує техногенними катастрофами, наприклад, серіями аварій недобудованого Чернелівського водогону.
Враховуючи Ваш авторитет, при Вашому безпосередньому втручанні, розраховуємо на Вашу принципову позицію та активну допомогу всієї фракції Компартії України для відхилення проекту ЗУ «Про місцеві податки та збори». У разі неможливості протидії прийняттю у другому читанні вищезгаданого законодавчого акту, просимо внести поправки до нього, а саме: запропонувати зменшення верхньої межі ставки ринкового податку, визначеному ст.3.1. до 0,25 відсотка мінімальної заробітної плати. За аналогією, решту верхніх меж розмірів податків та зборів, які у цьому проекті Закону віднесені до місцевих, запропонувати зменшити до розмірів нижчих меж.
За Вашу допомогу Вам будуть вдячні не тільки представники профспілки, від імені якої ми звертаємося до Вас, не тільки мешканці міста Хмельницького, а й багато інших громадян України, з неволі задіяних у сфері малого та середнього бізнесу.

Від імені
профспілки захисту підприємців міста Хмельницького
Голова Ради
Кнець Н.В.