ХІСТ Університету Україна: спеціальність “Фізична реабілітація”

Переваги навчання напряму підготовки здоров’я людини полягають у тому, що фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері є складовою частиною загальної системи освіти і саме вони закладають основи збереження та розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення, безперервності цього процесу. Під час професійно-практичної підготовки студенти мають можливість ознайомитися, засвоїти і використовувати в подальшій своїй професійній діяльності знання медико-біологічних дисциплін та дисципліни напряму фізичного виховання і спорту які вкрай необхідні для опанування практичних навичок – це служить важливими умовами підготовки висококваліфікованого фахівця з здоров’я людини.
Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №789 м. Київ, студенти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра відповідно обраних спеціальностей. Тому під час закінчення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр напряму підготовки «Здоров’я людини» студенти продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст спеціальності «Фізична реабілітація» відповідно до вказаної вище постанови. У наш час спеціальність фахівця з фізичної реабілітації вважається однією з найпрестижніших.

У нас є досвід працевлаштування наших випускників, які вдало себе реалізують на ринку праці а саме: реабілітаційних центрах, лікарнях та диспансерах на посадах реабілітолога, закладах професійної освіти, навчальних закладах різного рівня акредитації та різних загальноосвітніх ступенів, а при наявності спортивного звання тренерами з видів спорту у фізкультурно-спортивних товариствах, в державних, громадських та інших закладах управління фізичного виховання і спорту.