https://moyagazeta.com/

ХІСТ Університету Україна: Я б у психологи пішов…

У всьому розвиненому світі такими друзями зазвичай стають психологи – спеціалісти, що допомагають людям не лише втамувати душевний біль, але й краще пізнати себе, налагодити стосунки з близькими… Фахівці з психології працюють у рекламі, криміналістиці, політиці, освіті, і це – не весь перелік галузей, у яких застосовується психологія. І якщо раніше звертатися до психолога вважали чимось негідним, то тепер люди все частіше, опинившись у скрутній ситуації, звертаються до «лікарів душі» за допомогою.

Хочеш стати одним з таких фахівців?

Особистість – одна з найбільших цінностей суспільства. Гуманізація всіх сфер людських відносин пояснює підвищену уваги до вивчення психології. Саме цю науку сьогодні справедливо називають методологією людського життя, адже лише компетентне, психологічно грамотне розв’язання людиною численних зовнішніх і внутрішніх проблем може забезпечити відносно комфортне і продуктивне існування особистості в умовах суспільства. Ця спеціальність стає особливо актуальною у світі, який швидко змінюється та щодень стає все складнішим.
Здобуття базової психологічної освіти у ХІСТ «Україна» за спеціальністю «Психологія» має свої перваги:
– саме у ХІСТ «Україна» студент зорієнтовані на вивчення всіх галузей психології як базових дисциплін професійної підготовки (вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, психологія праці, психотерапія, психологічне консультування);
– навчальний процес у ХІСТ Університету «Україна» має наукову спрямованість (студенти приймають участь у загальноуніверситетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт), перевага надається знанням і вмінню застосувати їх на практиці ;
– викладачі ХІСТ Університету «Україна» виявляють не лише обізнаність у широкій сфері психологічних знань, але й проводять власні наукові дослідження;
– повністю задовольняється навіть надмірна вимогливість студентів щодо якості викладання, що пов’язано з можливістю порівнювати діяльність різних викладачів психологічних дисциплін;
– викладання навчального матеріалу здійснюється таким чином, що створює цілісну, концептуально і логічно упорядковану систему, яка поступово розгортає як теоретичну інформацію, так і пов’язану з нею систему практичних дій.

Перехід освіти на багатоступеневу підготовку безумовно покращує ситуацію: саме це надає дипломованому магістру право викладати психологію у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах, що робить базову психологію ще привабливішою.

Особливо пізнавальним та цікавим викладання у ХІСТ робить те, що студент на практиці здобуває знання, які дають стійкі навички розв’язання складних життєвих та професійних ситуацій – як чужих, так і власних.
 

 

На правах реклами

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АВ № 506552 від 09.02.2010 р.