https://moyagazeta.com/

Нова для вузів Хмельниччини спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”

У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один з найпріоритетніших напрямів розвитку науково-технічного прогресу. Наразі, відповідно до прийнятих програм, на Україні проводиться модернізація організації документообігу, зважаючи на функціонування документів у традиційній та електронній формах. Це відноситься і до Хмельницької області, який є одним з найбільших як по насиченості різного роду інформаційними системами та наукоємними виробництвами.

Саме це потребує глибокого володіння навиками організації, впровадження, ведення і розвитку системи документообігу з урахуванням особливостей документного забезпечення виробничої, рекламно-інформаційної та адміністративно-управлінської галузей.
Популярність підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” в Україні невпинно зростає. За останні три роки ця спеціальність відкрита в декількох вищих навчальних закладах та на їх відокремлених факультетах університетів в Луганську, Луцьку, Миколаєві, Одесі, Рівному, Черкасах.

Тому з 2011 року Хмельницький інститут соціальних технологій розпочинає набір вступників за даним напрямом.
Підбором інформації, обробкою й оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівець – документознавець, інформаційний аналітик.
Майбутній фахівець-документознавець у змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій.
Професійна діяльність фахівця на первинних посадах буде полягати у:
– виконанні спеціальних функцій, пов’язаних із розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами й інформацією, організацією інформаційної діяльності;
– вирішенні стереотипних, діагностичних задач із документознавства та інформаційної діяльності;
– прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки.
Здобувши кваліфікацію, фахівець може працювати: організатором інформаційної діяльності, менеджером інформаційних систем, начальником відділу кадрів, менеджером з підбору, забезпечення і використання персоналу, організатором діловодства, референтом, помічником керівника в установах різної форми власності; спеціалістом у галузі науково-технічної інформації, архівної та бібліотечної справи, музеєзнавства, документознавства, керуючим справами виконавчого комітету, секретарем адміністративних органів, асоціацій, союзів, федерацій; директором фірми інформаційно-аналітичного спрямування.
 

На правах реклами

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АВ № 506552 від 09.02.2010 р.