https://moyagazeta.com/

Університет «Україна» запрошує!

Університет «Україна» – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоровґя. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації відповідно до ліцензії МОН України серія АВ №506552 від 09.02.2010р., створений у 1999 році. Ректор інституту – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений тренер України з традиційного карате-до, Чайковський Михайло Євгенович.

В інституті створено потужну матеріальну базу, є спортивний зал, гуртожиток, реабілітаційний центр та юридична клініка. Також архітектурна безбар’єрність, навчальні приміщення пристосовані для студентів з вадами опорно-рухового апарату, широко використовуються технічні засоби навчання і спеціальні комп’ютерні технології для студентів з вадами зору та слуху, існують можливості отримання широкого спектру оздоровчих і реабілітаційних послуг.
В організації та веденні навчального процесу використовується близько 150 персональних компґютерів, обґєднаних в локальну мережу з вільним виходом у Інтернет. Обсяги бібліотечного фонду складають майже 80 тис. примірників навчальної та наукової літератури.Однією з сильних сторін інституту є його професорсько-викладацький склад. Всього в складі інституту працює 110 викладачів, з них 12 докторів наук, професорів і 50 кандидатів наук, доцентів, пґять викладачів мають почесні звання «Заслужений», шість «Відмінників освіти України», чимало викладачів відзначено державними нагородами. Студенти із захопленням слухають їхні розповіді про різноманітні випадки їх професійної діяльності, таким чином здобуваючи найважливіші знання своєї спеціальності – практичні.

На сьогодні навчальний процес здійснюють в навчальному закладі 7 кафедр, вищу освіту отримують більше 2-х тис. студентів, в тому числі 7% з особливими потребами за 5-ма напрямами підготовки, а саме: “Психологія”, “Соціальна робота” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”; “Здоровґя людини” – за рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, ліцензується “магістр”; “Фінанси та кредит” – за рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “Правознавство” – “молодший спеціаліст” і “бакалавр”. Форми навчання – денна та заочна. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів зі спеціальностей “Психологія” та “Соціальна робота”. Слід відзначити, що саме Хмельницький інститут соціальних технологій першим в області розпочав підготовку фахівців із соціальної роботи та фізичної реабілітації.

З 2011 року вперше на Хмельниччині буде здійснюватися набір студентів на напрям підготовки «Документознавство». Метою підготовки такого фахівця є забезпечення потреб ринку праці у спеціалістах з документознавства та організації інформаційних систем у виробничій і невиробничій сферах, на підприємствах різних галузей, у науково-дослідних інститутах, державних архівах та в інших організаціях різних форм власності.

Розгорнута робота щодо організації підготовки офіцерів запасу терміном навчання 2 роки (ІІІ-ІV курс) на базі Національної академії державної прикордонної служби України.
Зарахування студентів на перший курс здійснюється на основі конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) та вступники, які отримали повну загальну середню освіту до 2007 року мають право на зарахування за результатами вступних екзаменів в інституті.
По закінченню навчання випускники отримують диплом державного зразка. Інститут реалізує свою соціальну місію через організацію інклюзивного освітнього простору у вищій школі для студентів із особливими потребами. Крім цього об’єктом нашої уваги є абітурієнти з високим інтелектуальним потенціалом, але обмеженими фінансовими можливостями. На бюджетне відділення в державні ВНЗ потрапляють далеко не всі абітурієнти, тому з 2010-2011 навчального року в інституті відкрито безкоштовні місця в обсязі 10% від загального ліцензованого обсягу за умови повного набору груп першого курсу в межах, зазначених ліцензією.
Переважна більшість студентів з особливими потребами отримало фінансову підтримку з боку Фонду соціального захисту інвалідів, близько 30 студентів профінансувала і фінансує Хмельницька міська Рада, деякі студенти отримали фінансову підтримку від Шепетівської та Летичівської районних Рад. Але решта студентів з особливими потребами отримують пільги за рахунок бюджету інституту. Не позбавлені привілеїв і ті, хто навчаються на «відмінно». Таким студентам щосеместрово надаються знижки в оплаті за навчання. Відсоток цієї знижки можна суттєво підвищити, активно займаючись громадською роботою: ставши старостою групи, беручи участь у благодійних акціях інституту, волонтерському загоні, спортивному житті інституту.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конкурсі на зарахування до Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»!

Адреса приймальної комісії: 29009, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а
т. (0382) 70-45-16, моб. 096-3993700
 

На правах реклами