https://moyagazeta.com/

Переваги навчання у ХІСТ Університету «Україна». Спеціальність «Соціальна робота»

Сучасна концепція соціального розвитку складається з його розуміння як процесу і одночасно результату постійного руху до благополуччя людини і суспільства в цілому. Працівник соціальної сфери, надаючи допомогу на індивідуальному та груповому рівні людям, що потрапили у складні життєві обставини, здатен гармонізувати особистісні та навіть суспільні відносини.

Перевагами здобуття спеціальності «Соціальна робота» у ХІСТ Університету «Україна» є:

– постійна робота викладачів інституту над модернізацією моделі підготовки фахівців (за активної участі працівників соціальної сфери та викладачів інших вищих навчальних закладів розроблено та апробовано педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівця соціальної сфери),

– впровадження інноваційних технології освітнього процесу, (впровадження у навчальний процес тренінгів різного спрямування як окремих дисциплін для підвищення особистісного потенціалу студентів, семінарських занять з елементами тренінгу, активне використання інтерактивних методів навчання (дискусії, мозкові штурми, фокус-групи тощо, супроводження лекційних та семінарських занять мультимедійними засобами навчання)

– оптимальне поєднання теоретичного компонента підготовки фахівців із практичною діяльністю (у навчальний план підготовки фахівця закладено блок практичної підготовки, зокрема: на першому курсі студенти ознайомлюються зі всіма базами практики Хмельниччини, напрямками їх діяльності та особливостями надання допомоги різним групам клієнтів; на старших курсах студенти вдало поєднують теоретичні знання при проходженні різних видів практики, що передбачає їх активне включення у процес надання соціальної допомоги людям, що потрапили у складні життєві обставини),

– інтенсивне залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи.

У процесі підготовки фахівців студенти ХІСТ мають можливість пройти повноцінну практичну підготовку різноманітного спрямування у центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, службах у справах дітей, управліннях праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я, будинках-інтернатах, спеціалізованих школах-інтернатах, центрах зайнятості і профорієнтації, геріатричних закладах, соціальних притулках, реабілітаційних центрах, відділах медико-соціальної експертизи, благодійних фондах, громадських та благодійних організаціях. Також студенти напряму підготовки «Соціальна робота» є волонтерами більшості з вищеозначених держаних та благодійних організацій. З усіма базами практики інститутом укладено довгострокові угоди про співпрацю. що забезпечує безперешкодну практичну підготовку студентів.

Серед навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом, окрім блоку загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін велика увага приділяється дисциплінам професійно-практичної підготовки, зокрема майже 40% з них передбачають надання тих реально необхідних знань для виконання професійних завдань компетентного високоосвіченого фахівця.

Перші випускники спеціальності «соціальна робота» успішно працюють в різноманітних сферах соціального захисту та підтримки населення Хмельницької області та України.

 

На правах реклами

Ліцензія  Міністерства освіти і науки України  серія АВ № 506552 від 09.02.2010 р.