https://moyagazeta.com/

Міська влада контролює виплату заробітньої плати

збільшилась порівняно з попереднім місяцем на 0,7%, порівняно з відповідним періодом 2007 року – на 27,6%. Слід зазначити, що за вказаний період розмір середньої заробітної плати по Хмельницькій області становив 1481,8 грн., по Україні – 1916 грн.

Динаміка заробітної плати:  

Нараховано в розрахунку

на одного штатного працівника

довідково:

серпень 2008 р., грн.

вересень 2008р.,

грн. у % до серпня 2008 р.

вересня 2007 р.

середнього рівня по економіці

прожитко-вого мінімуму на одну праце-здатну особу

(649грн.) Україна 1916 102,4 134,4 х 295,3 1872 Хмельницька область 1481,80 100,2 134,3 х 228,3 1478,44 м. Хмельницький 1754,94 100,7 127,6 100,0 270,4 1742,34 1 Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 1177,43 109,1 153,6 67,1 181,4 1079,34 2 Рибальство, рибництво*             3 Добувна, переробна промисловість та виробництво та розподілення електроенергії, газу і води 1782,24 101,3 125,5 101,6 274,6 1758,65 4 Будівництво 1851,69 95,2 119,8 105,5 285,3 1945,49 5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1299,91 100,3 120,9 74,1 200,3 1296,21 6 Діяльність готелів і ресторанів 801,63 95,1 119,3 45,7 123,5 843,04 7 Діяльність транспорту і зв’язку 2063,42 102,1 133,2 117,6 317,9 2020,92 8 Фінансова діяльність 2916,00 87,6 119,2 166,2 449,3 3330,60 9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1867,93 100,5 116,5 106,4 287,8 1857,83 10 Державне управління 2630,77 91,6 139,1 149,9 405,4 2871,66 11 Освіта 1645,56 119,3 136,4 93,8 253,6 1378,87 12 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1202,26 100,9 127,9 68,5 185,2 1191,97 13 Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту 1321,93 111,4 124,2 75,3 203,7 1186,83

* – дані не вміщено, у зв’язку з дотриманням конфіденційності інформації

 

За оперативною інформацією управління праці та соціального захисту населення, заборгованість із виплати заробітної плати по місту Хмельницькому станом на 01.11.2008 року складала 1422,5 тис.грн., збільшилась у порівнянні з минулим місяцем на 510,1 тис.грн., порівняно з початком року – на 943,6 тис.грн., порівняно з відповідною датою минулого року – на 472,3 тис.грн. Слід відмітити, що збільшення заборгованості відбулося у зв’язку з появою у переліку боржників із заробітної плати підприємств, що займаються будівництвом.

Протягом 2008 року в переліку підприємств-боржників перебувало 42 підприємства, станом на 01.11.2008 року заборгованість наявна на 18 підприємствах. Станом на 24.11.2008 року заборгованість наявна на 13 підприємствах і становить 991,6 тис.грн. – зменшилась порівняно з початком місяця на 430,9 тис.грн. або 30,3%.

Управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради вживаються всі можливі заходи, в межах наданих повноважень, спрямовані на покращення роботи з питань дотримання законодавства про працю на підприємствах міста Хмельницького, особливо в питанні погашення заборгованості із виплати заробітної плати та дотримання державних гарантій в оплаті праці. Зокрема, здійснюється щодекадний моніторинг погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Щомісячно проводиться моніторинг стану виплати поточної заробітної плати на підприємствах, що перебували у переліку боржників протягом звітного періоду 2008 року. Також здійснюється моніторинг рівня середньої заробітної плати на підприємствах, на яких заробітна плата менша, ніж в середньому по місту. Такі підприємства включаються у графік перевірок дотримання трудового законодавства.

За звітний період 2008 року проведено 240 планових перевірок щодо додержання законодавства про працю (121 – первинну перевірку, з них 62 перевірки на підприємствах включених у графік перевірок у зв’язку із несвоєчасною виплатою заробітної плати,                     59 перевірок – у зв’язку із низьким розміром середньої заробітної плати). Виявлено 756 порушень. 

При проведенні повторних перевірок встановлено, що зменшено заборгованість на раніше перевірених підприємствах, а також в ході перевірок, на 45 підприємствах на суму 1115,0 тис.грн.. На 69 підприємствах раніше виявлені порушення ліквідовано повністю.

Матеріали перевірок 18 підприємств-боржників, керівники яких проігнорували рекомендації актів перевірок, зокрема в частині погашення заборгованості із заробітної плати, направлено для відповідного реагування в прокуратуру міста Хмельницького. Як результат співпраці з правоохоронними органами проти 5 керівників підприємств порушено кримінальні справи за ч.1 ст. 175 Кримінального Кодексу України.

З метою контролю за станом погашення заборгованості на підприємствах міста, працює міська комісія з питань своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат. За поточний період 2008 року проведено 11 засідань комісії (в т.ч. 5 виїзних). У ході засідань комісії також розглядаються шляхи підняття рівня заробітної плати, легалізації «тіньової зайнятості» та боротьби з виплатою заробітної плати в «конвертах». На виконання протокольних доручень комісії протягом 2008 року неодноразово здійснювались перевірки на підприємствах, що перебували у переліку-боржників із заробітної плати та на підприємствах, розмір середньомісячної заробітної плати на яких значно нижчий ніж по місту.

Автор: УВІП