https://moyagazeta.com/

Сьогодні знання, завтра – карґєра

Майже за 45 років свого існування коледж став не лише регіональним центром підготовки молодшого спеціаліста, він має добре ім’я в Подільському краї та в Україні цілому.
У ньому працює стабільний, творчий педагогічний колектив, який постійно знаходиться у творчому пошуку, впроваджуючи до навчального процесу новітні технології навчання. З 2008 р. навчальний заклад очолює Ніна Іванівна Трішкіна, яка у 2006-му захистила дисертацію на тему «Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу» та отримала вчений ступень кандидата економічних наук. За останні п’ять років нею підготовлено та опубліковано 42 наукові та науково-методичні праці. Ніна Іванівна приймала участь у роботі 26 науково-теоретичних, науково-практичних та науково-методичних конференцій різних рівнів, більше 10 років вона є членом науково-методичної комісії з економіки та підприємництва при Міністерстві освіти і науки України, підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва. Приймає активну участь у роботі Фахової Ради з питань торгівлі та менеджменту Міністерства освіти і науки України, як експерт вузів І-ІІ рівнів акредитації. За плідну працю Ніна Трішкіна нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.).

Якісний рівень підготовки забезпечує висококваліфікований педагогічний персонал у складі: викладачів-методистів, викладачів вищої категорії, викладачів, провідних фахівців-практиків. У аспірантурі навчаються викладачі Анченко Г.В., Гребінська С.І., Гриценко О.М., Зуб М.Я., Кушнір Г.В., Шмерко О.П.

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в коледжі здійснюється за спеціальностями: «Діловодство», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», «Комерційна діяльність», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції».
Більшість дисциплін викладається із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки, новітніх технічних засобів навчання. На комерційній основі працює відділення курсової підготовки та підвищення кваліфікації, яке спрямовує свою роботу на організацію навчання з напрямів:
– Підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С: Підприємство»;
– Підвищення кваліфікації робітників з професії «Кухар 5-го розряду»;
– Професія «Кухар 3-го розряду»;
– Навчання з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Усі напрямки діяльності на відділенні курсової підготовки та підвищення кваліфікації ліцензовані.
Враховуючи запити і потреби студентської молоді, специфіку спеціальностей, в усіх навчальних групах проводяться тематичні виховні та інформаційні години, бесіди, “круглі столи”, зустрічі з людьми науки, культури, народними умільцями тощо. Уже традицією стало проведення днів спеціальності (“День технолога”, “День товарознавця”, “День фінансиста”), днів здоров’я, милосердя, толерантності, місячників предметних комісій, декор правових знань, професійних і традиційних конкурсів, вікторин, брейн-рингів. Постійно відзначаються державні свята, ювілейні дати поетів, державних діячів тощо.
Велику школу громадського виховання проходять студенти через систему 23-х предметних гуртків, 10 клубів за інтересами, 5 спортивних секцій. Працюють гумористичний театр “Віртуози гумору”, студентський творчо-дослідницький центр, творчо-рекламна лабораторія тощо.

Чарують всіх своїми здобутками студентські клуби “Дивослово”, “Берегиня”, “Еколог”, “Шлях до законності”, “Дискусійний”, “Цікаві зустрічі”, в яких студенти реалізують свої інтелектуальні і творчий потенціал, енергію, прагнення до самоутвердження та самореалізації. Основним змістом їх роботи стали проведення науково-теоретичних та практичних конференцій, форумів, семінарів, конкурсів, диспутів, творчих робіт тощо.

До послуг студентів – світлі аудиторії, комп’ютерні лабораторії, бібліотека з різноманітною науковою, навчальною, художньою, періодичною літературою, читальний зал, їдальня, буфет, гуртожиток.
Щорічно коледжем випускається близько 400 кваліфікованих фахівців, які користуються попитом в різних регіонах України та близького зарубіжжя, але основна їх кількість працюють у Хмельницькому та Хмельницькій області. Це керівники підприємств торгівлі і громадського харчування, менеджери, підприємці.

Після закінчення коледжу випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка з грифом Київського національного торговельно-економічного університету. Випускники коледжу, які поступають на базі 9 класів, додатково, крім диплома про вищу освіту, одержують атестат про середню освіту.

Випускники коледжу користуються пільгами при вступі до вищих навчальних закладів, а саме: Київського національного торговельно-економічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту, Чернівецького торговельно-економічного інституту.
Таким чином, за свою більше чим сорокарічну діяльність, Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ став не лише регіональним центром підготовки молодшого спеціаліста, він має добре ім’я в Подільському краї та в Україні цілому. Досягнення в навчально-виховному процесі, у науці, потужній викладацький потенціал, сучасна матеріально-технічна база свідчить, що коледж має всі можливості й надалі готувати конкурентоспроможних фахівців для галузі економіки та торгівлі. Своєю працею випускники коледжу примножують здобутки Подільського краю, створюють добрий імідж педагогічному колективу коледжу.

Адреса коледжу: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам´янецька, 114.
Хмельницький торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
тел. (03822) 2-22-17, 2-22-04, 2-25-16, 2-25-23.